laupäev, 27. juuli 2013

1940 - Ehitustegevus on tagasihoidlik


dea.nlib.ee
Uudisleht 28.05.1940 lk 5
Ehitustegevus on tagasihoidlik
Mida Tallinnas tänavu ehitatakse ja kavatsetakse ehitada
Suuremaid ehitusi lükatakse edasi. – Raskusi remontidega
Ringkäik ehitavas Tallinnas ehituspäeval
 
Ehitushooaeg peaks olema õieti juba alanud. Ehitustegevus käesoleval aastal pole aga arenenud kaugeltki sellisesse hoogu, nagu oleme seda harjunud nägema viimastel aastatel sel ajal. Takistused, mida ennustati praegustes olukordades ehitustegevusele mõjuvat pidurdavalt, on oma mõju avaldanud, ja näib, et tänavu ehitustöö tasemelt kujuneb paratamatult eelmistest aastatest allpool seisvaks.
 
Vähe uusi projekte
Linna ehitusosakonna juhataja ins. J. Konno märgib, et uusi ehitusprojekte on talve jooksul esitatud kinnitamiseks võrdlemisi vähe. Suuremate ehituste projekte on sel aastal kinnitatud ainult paar. Elavalt jatkatakse aga pooleliolevaid ehitusi.
Ehitustingimuste suhtes käesolev aasta peaks olema soodsam kui mitu varemat, sest stabiliseerunud on olukord ehitusmaterjalideturul ning ka ehitus-oskustöölisi on saada küllaldasel arvul.
Ehitusasjanduse ühingu juhatusliige ins. A. Grauen on optimistlik maa ehitustegevuse suhtes. Maa peab ehitama ja ehitab; seal puuduvad mitmed need kammitsad, mis pidurdavad praegu ehitustegevust linnades.
 
Mida ehitatakse
Millised suuremad ehitustööd on Tallinnas praegu käsil?
Ehitatakse kaht suuremat koolihoonet: Narva maanteel Riikliku Inglise Kolledshi, Pärnu maanteel tehnikumi maja. Sadamas kerkib külmutushoone. Keskhaigla haavaosakonna hoones on lõpetamisel sisemised tööd.
Politseiaial rajatakse alusmüüre tulevasele ringhäälinguhoonele. Lähemal ajal jatkuvad tööd Ohvitseride Keskkogu maja juures. Kaarli koguduse uus maja peab lepingu kohaselt 1. septembriks k.a. valmima ja arvatavasti selleks ajaks jõuab ettevõtja tööga ka lõpule. Gonsiori-Kuhlbarsi tän. nurgal saab varsti valmis ka kaks korteriühingute maja.
Ehitustest, milledega lähemal ajal kavatsetakse algust teha, on suurem Eesti Tööliste Kindlustusühingu hoone Narva maanteel. Selle ammu plaanitsetud ehituse projekt on nüüd kinnitatud; ehitus tuleb 5-kordne, moodsa välimusega. Narva maantee rajoonis alustab suuremat ümberehitust ka üks sealseid tööstusi. Edasi on kinnitatud A. Matto 4-kordse ehituse projekt Tatari tänaval. E. Adamsil on planeerimisel 5-kordne ehitus Pärnu maanteele. Uus hoone kerkib loodetavasti tänavu veel Narva mnt. ja Kreutzwaldi tänava nurgale.
Ulatuslikumaks ehitustööks on a.-s. „Betoni“ poolt teostatav uue aedlinna rajamine Koplis, milline töö lõpetatakse sügiseks.
 
Äärelinna ehitajate mured
Linnaäärtes, kus ehitustöö hoog harilikult on olnud kõige suurem, on ehitamine tänavu eriti tagasihoidlik. Härjapea tänaval, Pelgulinnas, kust linn viimastel aastatel andis välja hulga ehituskrunte, seisab mitu ehitust pooleli. Uusi ehitusi on alustatud vaid üks. 8 Hiiumaa meest on saarelt asunud pealinna ja ehitavad nüüd omale ühist peavarju. Paldiski mnt. – Lille tän. – Endla tän. vahelisel maa-alal, kus samuti tükeldati krunte, on käimas üksikuid ehitusi, samuti Ülemiste rajoonis, Luite-Leete j.t. tänavail. Kopli-Erika tän. kruntidel, kus sel aastal oodati ehitustegevuse puhkemist, pole uusi ehitusi.
Ka Lasnamägi on ehitustegevuse poolest vaikne. Majaomanik kaebab, et ka remontidega olevat raskusi. Ehitustarved olevat kallinenud, isegi värnits, näiteks, kahekordses hinnas. Majaomanik olevat plaanitsenud sel aastal oma maja ühendamist Lasnamäele viidud puhtaveetorustikuga. Nüüd aga kalkuleerinud, et miinused, mille võrra vee puudumine vähendab üüri, olevat odavamad kui vee majja toomine. Vesi jääb seepärast majja toomata, kuni ajad lahedamaks muutuvad.
 
Linna ehituskavad
Ehitustegevuse üldist taset aitab veidi tõsta linna ehitustegevus. Linna ehituskavas on mitu uut suuremat ehitustööd; samuti jatkatakse pooleliolevaid.
Nõnda alustatakse tänavu uue maja ehitamisega keskhaigla sünnitus-günekoloogia osakonnale. Endise „pakkhausi“ asemele, mis elanikest vabastatud, kerkib samuti uus hoone. Koplis algab koolimaja ehitamine. Jatkatakse kahe lasterohkete perekondade elumaja ehitamist Pelgulinnas, ning samuti Pelgulinna püstitatakse uus hoone lastekodule.
Juurdeehitusi olemasolevatele hoonetele teostavad elektrijaam ja tramm. Gaasivabriku uue hoone ehitamine lükati edasi, ning lahendamata tulevikuküsimus on ikka veel – uus raekoda.
 
Minevik, mis ei kao
Ringkäigul ehitavas Tallinnas ei puutu silma aga mitte ainult ehitatud ja ehitatavad uued ehitused, vaid ka – need, mis oma aja juba ammu peaks olema üle elanud. Eriti omapärane segu Tallinna ehituste tulevikust, olevikust ja minevikust on ses mõttes Kompassi rajoon, kus nägusate uute ehituste kõrval lömitavad sammeldunud katustega, „antiiksete“ rõdudega ja viltu vajunud hütid.
Samas „eliit-ehitusrajoonis“ Jakobsoni tänaval on omapärane ehitus jällegi moodsate majade naabruses, mille kohta ümbruse elanikud kõnelevad, et see valjumate tuulepuhangute ajal ähvardab kokku variseda. Maja on pooleldi elanikest tühi ja majaomanik ähvardavat uksed-aknad laudadega kinni lüüa, sest üüriseadus olevat maja tulu löönud kulusid mittekatvale tasemele... Ehituse peremeheks on üks majaomanike huvide kaitsja linnavolikogus.
Kopli tän. alguses on terve hulk ehitusi, millised linnavalitsus on kannud varemeiks muutunud ja lammutamisele määratud ehituste nimekirja. Nende „varemete“ lammutamiseni pole aga seni jõutud. Ühes neist hoonetest toimus hiljuti koertenäitus. Vabriku tän. alguses on jällegi rida „tondilosse“, millede elanikke paluti korterid vabastada juba möödunud suvel.
Ehitamist ja kohendamist oleks vanas Tallinnas veel küll!


* * *
Paarismaja Kuhlbarsi 6 / Pärna 1 (eespool), korteriühingu "Kalju" maja, arhitekt Eugen Sacharias; ja Kuhlbarsi 8 / Gonsiori 30 (algselt Gonsiori 54) (tagapool), korteriühingu "Oma Tuba" maja, arhitekt Eugen Sacharias.
Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Kaarli puiestee 10 / Toompuiestee 4, Kaarli kiriku kogudusemaja, valmis 1940, arhitekt Artur Perna(?).
Foto: 24.04.2013, R. Vaikla


* * *
Narva maanteele jäid ehitamata mitmed vahetult enne sõja puhkemist ja Eesti Vabariigi okupeerimist kavandatud majad, näiteks ETK „ühistegevushoone“ (tolleaegse aadressiga Narva mnt 27), Haim Karschensteini maja (tolleaegse aadressiga Narva mnt 55), kindlustusseltsi Eesti-Lloyd maja (tolleaegse aadressiga Narva mnt 10), korteriühingu Hoone maja (tolleaegse aadressiga Narva mnt 14) ja Eesti Tööliste Kindlustusühingu suur maja (tolleaegse aadressiga Narva mnt 13).

Uus Eesti 17.01.1939 lk 3 ja 8
Ehitustegevus kandub Narva maanteele.
Tänavu algab seal rea uute majade ehitamine. – Kaheksakordne „pilvelõhkuja“ Pronksi tänava nurgale.
„Eesti Lloyd“ ja Eestimaa Tööliste Kinnitusühisus hakkavad ehitama.
Narva maanteel ei ole uute majade ehitamine tahtnud seni kuidagi hoogu võtta. Samal ajal kui teistel kesklinna liiklemiselavamatel tänavatel on hakanud, eriti viimasel ajal, üsna hoogsalt kerkima uued hoonemürakad, on Narva maantee jäänud sellest ehituspalavikust otsekui kõrvale. Ikka püsivad selle pealinna esinduslikuma tänava ääres aastakümneid ja isegi sadasid aastaid vanad ning äravajunud puumajakesed, missugustest nii mitmedki ei tee mingit au isegi mõne metsakolka külatänavatele.
Et ehitustegevusele Narva maanteel enam hoogu anda ja seda elavamaks muuta, selleks koostati mõni aeg tagasi üsna laiaulatuslik ja põhjalik Narva maantee väljaehitamise kava. Kui see kava teoks saab, siis peab Narva maantee ilme muutuma põhjalikult juba paari lähema aasta jooksul.
Vastavalt sellele kavale muutuks praegune kõver ja kohati õige kitsas tänav laiaks prospektiks. Alates Veneturust kuni Pronksi tänava nurgani on nähtud ette uue Narva maantee laiuseks 35 meetrit ning sealt edasi kuni kitsaroopalise raudtee ülesõidukohani 28 meetrit. Võrdluseks olgu ära märgitud, et praegu on Narva maantee kohati kõigest 12 meetrit lai, nimelt Maneesi tänava nurgal, kuna palju laiem pole ta ka Pronksi tänava nurgal. Kava järele teeks Narva maantee Pronksi tänava nurga kohalt ka väikese pöörde vasakule.
Üldiselt tõotab Narva maantee ja Pronksi tänava nurk kujuneda kava teoks saamisel liiklemiselavaks paigaks. Nimelt muutub Pronksi tänav laiaks ringteeks, mis algab sadamast ja läheb mööda praegusi Pronksi, Klaasingi ja Liivalaia tänavaid üle Pärnu maantee Väike-Ameerika tänavale välja, kust siis suundub edasi kuni Nõmmele.
Narva maantee vasakule poole äärde, alates Veneturust, istutatakse ühtlasi puud, mis annaksid tänavale enam kodusema puiestee ilme.
Veneturu nurgale on nähtud ette tulevikus kuuekordsed hoonemürakad. Sealt edasi lubatakse ehitada viiekordseid hooneid kuni Pronksi tänava nurgani ja sealt jälle edasi kuni raudtee ülesõidukohani vähemalt neljakordseid hooneid. Pronksi tänava raudteepoolsele nurgale on nähtud ette aga kaheksakordne maja, mis peab saama Tallinna esimeseks „pilvelõhkujaks“.
Hoogsam vanade majade lammutamine Narva maantee ääres toimus juba möödunud sügisel, mil kirve- ja kangilöökide all kadusid pea kõik need madalad puumajakesed Hollandi ja Uue-Sadama tänavate vahemaal. Nende asemele ongi juba kerkinud J. Ruuse neljakordne maja, mis viidi enne külmade tulekut katuse alla. Selle naabrusse ehitatakse Riikliku Inglise Kolledzhi suur koolimaja. Sellel suudeti sügisel ehitada valmis ainult alusmüürid. Eelolevaks sügiseks loodetakse viia maja juba katuse alla.
Koolimajast linna poole ehitab ärimees Karschenstein samuti neljakordse maja. Vana hoone lammutamine toimub arvatavasti juba kevadel, mille järele algaks kohe ka uue ehitustöö.
Samuti viidi sügisel katuse alla Narva mnt. ja Reimani tän. nurgal viiekordne Ernst Aringi maja.
Linnavalitsuse poolt praegu teisi ehitusprojekte Narva maantee äärde ehitamiseks pole kinnitatud. Valmistamisel on aga praegu mitmeid projekte. Nii hakkab kindlustusselts „Eesti Lloyd“ eeloleval suvel ehitama Narva mnt. nr. 10 suurt maja, kusjuures erilist rõhku tahetakse panna fassaadile. Samuti on Eesti Tööliste Kindlustusühingul kavatsus ehitada võimaluse korral veel käesoleva aasta jooksul suuremat hoonet majade asemele, milles asuvad praegu Läti selts ja kino „Forum“. Praegu on käimas läbirääkimised naaberkruntide omanikega ehituskrundile lisamaatükkide saamiseks. Nende läbirääkimiste soodsal lahenemisel alustatakse otsemaid ka ehituse eeltöödega.
Samuti on kavatsusel suurema hoone ehitamine ühing „Hoonel“, millesse kuulub mitmeid pealinna arste, kaupmehi ja teisi. Uus hoone tuleks praeguse dr. Holdi maja asemele, Narva mnt. 14.
Nagu kõrvalt kuulda, on valmistamisel peale nende veel mitmeid projekte, kuid nende kohta pole praegu veel lähemat selgust. Igatahes on kindel, et Narva maantee rajoonis puhkeb ehitustegevus juba eeloleval suvel õige elavaks ning juba paari aasta pärast saab tänav täiesti uue ja senisest märksa esinduslikuma ilme.


dea.nlib.ee
Uus Eesti 26.05.1939 lk 6
Narva mnt. suurim maja ehitamisele.
Eesti tööliste kindlustusühing alustab 80 meetri pikkuse viiekordse maja ehitamisega. – Läti klubi ja kino „Forumi“ majad lammutatakse.
Eile toimus Kaubandus-tööstuskojas nõupidamine Eesti tööliste kindlustusühingule uue maja ehitamiseks. Nõupidamisel, millest võtsid osa kindlustusühingu juhatuse esimees K. Mauritz, abiesimees A. Tõnisson ja direktor H. Kolts, tutvustas arhitekt A. Perna ühingu juhte maja projektiga. See tunnustati sobivaks ja vastuvõetavaks.
Eesti tööliste kindlustusühing ehitab oma suurmaja Narva maanteel kruntidele, kus praegu suuremate ehitustena asetsevad Läti klubi ja kino „Forumi“ hooned. Maja front tuleb 80,5 meetrit pikk; maja on viiekordne, kubatuur on 30.000 kantmeetrit. Nende mõõtmete järele kujuneb kindlustusühingu maja suurimaks kavatsetavate uusehituste seas Narva maanteel. Ehitustööde eelarve on koostatud 800.000 kroonile. Uue suurhoone ehitamisega tulevad lammutamisele Läti klubi, kino „Forum“ ja kaks tänavaäärset elumaja. Suurhoone alumisele korrale tulevad mitmesugused äriruumid, teisele korrale kontoriruumid, nende hulgas ka E. tööliste kindlustusühingu bürooruumid, kuna kolmas, neljas ja viies kord on tervenisti varutud üürikorteriteks. Need ehitatakse kahe-, kolme-, nelja- ja viietoalised.
Eesti tööliste kindlustusühing algatas maja ehitamise juba mitme aasta eest, kuid seni pole ehitamisele saadud asuda lahkhelide pärast linnavalitsusega. Nimelt pole linnavalitsus nõus ühingule tasu maksma ehituskrundi riba eest, mille linn sundvõõrandab Narva maantee laiendamiseks. Narva maantee muudetakse siin E. tööliste kindlustusühingu krundi arvel kuni 16 meetrit laiemaks. Ühingu juhatus on nüüd otsustanud suurmaja ehitamisele asuda juba käesoleval aastal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar