kolmapäev, 3. juuli 2013

1939 - Ehitus-ühing „Tarel“ valmib viies maja


Rahvaleht 15.07.1938 lk 1
Politseiaiale kerkib 6-kordne maja
Korteriühing „Tare“ ehitab omale neljanda suurhoone.
 
Eile peeti kaubandus-tööstuskoja ruumes väikekorterite ehitusühingu „Tare“ erakorraline üldkoosolek, kus juhatusele otsustati anda volitus uue krundi muretsemiseks Politseiaiale. Juhatusel on krundi ostmise asjus olnud läbirääkimisi Politseiaia krundiomanikega. Missugune krunt ostetakse, selgub juba lähematel päevadel. Üldkoosolek jättis juhatusele vabad käed. Uut krunti vajab ühing uue 6-kordse elumaja ehitamiseks. Maja projekt on veel lõplikult viimistlemata, kuid kuu aja pärast tahetakse alata ehitustöödega. Uude majja tuleks 20 kahe- kuni kuuetoalist korterit. Kõikides korterites on ette nähtud teenijatuba, parkettpõrandad, soe vesi, keskküte j.m. Majja ehitatakse kaks lifti ja teised mõnusused. Uus maja läheks maksma ühes krundiga umbes 30 miljonit senti.
Nõudmine korterite järele on praegu suur. Kuigi uue maja ehitamisest pole veel avalikult teatatud, on 14 korterit juba ette kinni pandud. Üksikkorterid tulevad omanikele maksma 10.000–25.000 krooni, olenedes nende suurusest j.t. teguritest.
„Tarel“ on praegu kolm 5–6-kordset kivimaja, kokku 77 korteriga. Majas asuvad Kreutzwaldi nr. 17 ja nr. 19 ning Gonsiori nr. 43. Viimane neist valmis alles käesoleva aasta 24-ks veebruariks. Ühingul on praegu 87 liiget mitmesugustelt elukutsetelt. Nende hulgas on ametnikke, arste, vabakutselisi, üks kindral j.t. Liikmed on üksteisega hästi läbi saanud ja kõik tähtsamad küsimused otsustatakse ühel häälel.
Juhatusse kuuluvad: esimees Rudolf Tallgren, abiesimehed Paul Ora ja Johan Raid, liikmed Aleksander Kurvits ja Karl Puhvel. Raamatupidajaks-majadevalitsejaks on Jaan Kirsfeldt.


dea.nlib.ee
Ühistegelised Uudised 22.09.1939 lk 1
Ehitus-ühing „Tarel“ valmib viies maja
Ehitus läks maksma ümmarguselt 300.000 krooni, mille eest saadi 20 täitsa moodsat elukorterit
 
Ehitus-ühing „Tarel“ valmib Kreutzvaldi ja Fählmanni tänava nurgal uus viiekordne maja, mille ehitamist alustati möödunud aasta sügisel. Praegu valmiv maja on „Tarel“ juba viies. Nimelt ehitas ühing esimese maja 1925. aastal Kreutzvaldi ja Fählmanni tänava vastasnurgal.
Järgmine maja ehitati Fählmanni tänaval 1926. aastal. Seejärele oli mõneaastane vaheaeg, kuid juba 1932. aastal näeme Gonsiori ja Kreutzvaldi tän. nurgal kerkivat „Tare“ kolmandat maja, millele 1938. aastal järgnes Gonsiori tänaval neljas maja.
Tänavu valmiv maja on seega juba viies. Maja on viiekordne ja selles leidub 20 täiesti moodsalt sisustatud korterit 3-6 toaga.
Maja ehitamine läks maksma ümmarguselt 300.000 krooni. Vastava lepingu kohaselt pidi maja lõplikult valmima 1. jaan. 1940. aastal, kuid kuna ehitustegevus on olnud kõigiti soodus, näib, et juba käesoleva aasta novembrikuus võivad elanikud sisse kolida oma uude kodusse.
Praeguse maja valmides on ehitus-üh. „Tarel“ kokku 95 elukorterit, millele lisaks veel 1 äriruum ja 7 garaaši.
Tegelikult on „Tare“ ümber koondunud liikmed, kes omavad ja kasutavad ainult ühe korteri, mille vahetamisi on toimunud ainult erandjuhtumeil nagu elukoha muutuse tõttu jne. Elamute ehitamine viimaseil aastail on toimunud peamiselt ühingu enda rahadega või siis tehtud ainult lühiajalist laenu umbes 15% piirides üldistest ehituskuludest.
Arvestades „Tare“ omakapitale, peab märkima, et ta on üks suurimate kapitalidega ühinguid. Nimelt tõuseb ühingu omakapitalide kogusumma 652.452 kroonile ja kinnisvarade väärtus 798.755 kroonile.
Ühingu juhatusse kuuluvad: R. Talgre – esimees ja liikmed – J. Raid, A. Kurvits, P. Ora ja V. Freivaldt; revisjonikomisjoni – R. Lagrum, A. Gustavson ja K. Vaso. Raamatupidajaks – J. Kiršfeldt.

* * *

Kreutzwaldi 15 / Faehlmanni 1 (algselt Faehlmanni 9), ehitusühingu "Tare" viies, viimaseks jäänud maja, valmis 1939, arhitekt Elmar Lohk, eelprojekt Tõnis Mihkelson. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Foto: 21.04.2013, R. Vaikla
* * *

Gonsiori 25 (algselt Gonsiori 43), ehitusühingu "Tare" neljas maja, valmis 1938, arhitekt Elmar Lohk, eelprojekt Tõnis Mihkelson. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

"Tare" kolmanda maja Kreutzwaldi 19 / Gonsiori 23 kõrgem 6-korruseline osa, valmis 1932, arhitekt Herbert Johanson. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

"Tare" kolmanda maja Kreutzwaldi 19 / Gonsiori 23 madalam osa, valmis 1932, arhitekt Herbert Johanson. Algselt 4-korruseline, viies korrus ehitati välja 1950ndatel aastatel.
Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Väikekorterite ehitusühingu "Tare" majade kvartal Faehlmanni / Kreutzwaldi / Gonsiori tänavate vahel.
Keskel "Tare" esimene maja Faehlmanni 2 / Kreutzwaldi 17, valmis 1924-25, arhitekt Herbert Johanson.
Vasakul "Tare" teine maja Faehlmanni 4, valmis 1925, arhitekt Herbert Johanson.
Paremal "Tare" kolmas maja Kreutzwaldi 19 / Gonsiori 23, valmis 1932, arhitekt Herbert Johanson.
Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar