reede, 15. november 2013

1939 - Tallinna linnateenijate maja


Pealinna Teataja 18.03.1939 lk 1
Linnateenijad ehitavad ühiselamuid
Paljud linnateenijad on avaldanud soovi saada kortereid linna majadesse. Kõiki neid soove ei ole suudetud rahuldada, kuna linnal ei ole nii palju vabu kortereid. Et osaliseltki rahuldada korterinõudmisi, otsustas linnavalitsus võtta kaalumisele linna auru-pesumaja juures asuvale krundile linnateenijatele, esijoones aurupesumaja ja tervishoiuosakonna teenijatele, elumaja püstitamise küsimuse.
Ehitusosakond on koostanud elumaja püstitamise kava ja eelarvelise kalkulatsiooni, mille järgi elumaja püstitamine aurupesumaja juures asuvale vabale linna krundile Puhke tänavale, põhipindalaga 690 rtm., läheks maksma ca Kr. 90.000. Selles majas oleks ette nähtud 14 korterit kokku 31 toa, 14 köögi ja 6-7 vannitoaga.
Elamu ehitamiseks vajatakse Kr. 55.000, milline summa laenatakse aurupesumaja kasutuskapitalist.

Majaomanike Teataja 22.07.1939 lk 1
Linn ehitab oma teenijatele elumaja
Paljud linnateenijad on avaldanud soovi korterite saamiseks linnale kuuluvais majades. Kuna linnal ei ole niipalju vabu kortereid, et kõiki soovijaid rahuldada, siis on otsustatud asuda uute elamute ehitamisele.
Linnateenijate korterinõudmise rahuldamiseks ehitab linnavalitsus Puhke tn. 4-6 linna auru-pesumaja juures asuvale krundile linnateenijatele, esmajoones aurupesumaja ja tervishoiuosakonna teenijaile, ühiselamu.
Linna ehitusosakonna poolt koostatud kava ja eelarve kohaselt läheb hoone maksma ca Kr. 90.000. Hoone tuleb kolmekordne, põhipindalaga 696 rtm. Majas leiab aset 15 2-, 3- ja 4-toalist korterit, kokku 31 toa, köögi ja 6-7 vannitoaga. Elamu ehitamiseks vajalik rahasumma laenatakse aurupesumaja kasutuskapitalist.
Hoone ehitustööde väljapakkumine on 24. skp. Hoone peab olema valmis eeloleva aasta kesksuveks.

* * *
Puhke 4, Tallinna linnateenijate maja, valmis 1940?, arhitekt Harald Arman. Foto: 14.11.2013, R. Vaikla

Foto: 14.11.2013, R. Vaikla

Foto: 14.11.2013, R. Vaikla