reede, 5. juuli 2013

1939 - Ernst Aringu maja Narva mnt 10


Päevaleht 8.06.1936 lk 5
Kinnisvarade kasutamise aktsiaseltsi
põhikiri on kinnitatud. Osakapitaliks on 50.000 kr. Asutajatena on põhikirjale alla kirjutanud Peeter Kurvits, Armin Matto, August Peet, August Siirak, Fromhold Lauristin ja Feliks Näärmann.
Vaba Maa 8.06.1936 lk 9
Uus 5-kordne elumaja Narva maanteele.
Siseministri poolt kinnitati kinnisvarade kasutamise aktsiaseltsi põhikiri. Aktsiaseltsi asutajateks on Krediitpanga direktorid P. Kurvits, A. Matto ja A. Siirak, sama panga ametnikud F. Lauristin ja F. Näärmann ning advokaat A. Peet. Selts kavatseb lähemal ajal asuda ehitama 5-kordset elumaja Narva maanteele.


Vaba Maa 23.09.1936 lk 9

Uusi ehitusi.
Linnavalitsus oma viimasel koosolekul otsustas kinnitada järgmised ehitusprojektid:
Kinnisvarade Kasutamise Aktsiaseltsi projekt hoonete lammutamiseks Narva maanteel nr. 30. /.../


Päevaleht 7.09.1938 lk 7

Uusi ehitusi ja lammutamisi
Linnavalitsus otsustas kinnitada ehitusprojektid ja andis loa töödega alustamiseks:
/.../ 7) Ernst Aringu projekt linnavalitsuse poolt 10. nov. 1936. a. nr. 14.044 all kinnitatud äri- ja elumaja projekti muutmiseks Narva mnt. nr. 30.


Pealinna Teataja 20.07.1938 lk 1
Narva mnt. algab elav ehitustegevus
Püstitamisel mitu suuremat eluhoonet
Tallinna Ehituskruntide Fondi seaduse alusel väljaehitamisele määratud Narva mnt. algab veel tänavusel hooajal elav ehitustegevus.
Möödakäijad võivad Narva mnt. nr. 28, seni mitu aastat tühjalt seisnud krundil, näha mulla äravedu ja teiste ehitustööde algust. Siia püstitab tuntud ärimees E. Aring suurema kubatuuriga kuuekordse elumaja, mille tänavapoolne front on 40 meetrit ja teispidi 30 mtr. Hoone paikneb Reimani ja Narva mnt. nurgal. Ehitustöid juhatab arh. E. Sacharias.
/.../ Fassaad kaetakse kunstgraniidiga ja vastavate garnituuridega. Algul oli kavatsusel hoonesse ehitada suuremad korterid, kuid nüüd, arvestades elavnenud nõudmist väikekorteritele, muudetakse esialgsed plaanid ja hoones leiab aset ligemale 50 kahe- ja enamatoalist korterit.
Hoone valmib lõplikult eeloleva aasta alguseks.
/.../

Uudisleht 23.04.1939 lk 16
Ehitav Tallinn
/.../ Narva maanteel on käimas E. Aringu ehitus. See hoone kujuneb oma sisustuselt moodsemaks Tallinnas, kuna kõik korterid temas sisaldavad elektri- või gaasipliidi, külmutuskapi, jooksva külma ja sooja vee. /.../
Päevaleht 18.07.1939 lk 6
Tallinnas kerkib uusi maju
/.../ Narva maantee ääres asetseval 5-kordsel hiigelmajal on ühelt küljelt juba tellingid maha võetud ja maja astub peagi oma täies mõjurikkuses esile. Maja omanik Ernst Aring olevat hoone kuuldavasti edasi müünud Lindele. /.../
Päevaleht 19.07.1939 lk 8
E. Aring ei müü oma maja
Meie lehe eilses reportaažis Tallinnas kerkivate uute majade kohta oli märgitud, nagu müütavat E. Aring oma Narva maanteel valminud 5-kordset maja. Nagu maja omanik meile aga kinnitab, pole temal mingit kavatsust oma hoonet müüa, ehk küll on olnud osta soovijaid.

dea.nlib.ee

Ühistegelised Uudised 29.09.1939 lk 1
Pildil kujutatud hoone on E. Aringu valmiv maja Tallinnas, Narva mnt. 30. Sisemised tööd on juba lõppenud ja praegu on käimas hoone viimistlemine väljastpoolt.
Nimetatud majja kolis hiljuti ka E. Ühist. Liidu kontor ning „Ühistegeliste Uudiste“ toimetus ja talitus. Hoones leiavad ruumi veel sotsiaalministeeriumi tervishoiu osakond, kontoreid, arste ja ärisid. Peale selle on hulk elukortereid.Ühistegelised Uudised 18.08.1939 lk 1
E. Ü. Liit ja „Ühist. Uudised“ uutes ruumides
Ümberkolimine toimus käesoleval nädalal
Käesoleva nädala algul kolisid E. Ühist. Liit ja tema väljaandel ilmuv ajaleht „Ühistegelised Uudised“ oma senistest ruumidest Tallinnas, Narva mnt 27 üle uutesse ruumidesse, Narva mnt. 30, äsja valminud viiekordsesse Aringu majasse. Nimetatud hoone asub üle tänava peagu Liidu ja lehe endise asukoha vastas ja on sellepärast kergesti kättesaadav nende ettevõtete külastajaile, kuigi sissekäik on nüüd maja Reimanni tänava poolselt küljelt. Liidu Ühistrükikoda ja trükikoja kontor jäävad endisele kohale ETK õuel asuvas hoones, Narva mnt. 27. Liidu ja lehe uued tööruumid on avaramad endistest ja võimaldavad töö paremat korraldamist.
Teatavasti asus Liidu kontor koos „Ühist. Uudiste“ toimetuse ja talitusega seni ETK-le kuuluvas ühekordses majas, milline aga nüüd uue linnaplaani kohaselt peab lähemal ajal kuuluma lammutamisele. Narva maantee läheb sellelt kohalt tunduvalt laiemaks ja püstitada võib ainult vähemalt viiekordseid kivimaju. Vastavalt neile nõuetele ongi ETK asumas eeltöid tegema uue viiekordse maja ehitamiseks endise väikese puumaja asemele, milline tuli omal ajal ETK valdusse koos end. Makarovi krundiga.
Kuuldavasti kavatsetakse uuest majast välja kujundada n.n. „ühistegevuse hoone“, milles leiaksid ulualust mitmesugused ühistegevuse organisatsioonid ja ettevõtted eesotsas Ühistegevuskooliga, milline seni on kestvalt kannatanud sobivate ruumide puuduse all. Võimalik, et sinna ka E. Ü. Liit ja „Ühist. Uudised“ jälle sisse kolivad.
Ka ETK enda peakontori ruumid on äärmiselt kitsad, kuid nende laiendamisega tahetavat oodata senikaua, kuni senised suured ruumid veel vähegi normaalset tööd võimaldavad. Nähtavasti toimib siin ETK samuti kui kaalutleb tõsisem talupidaja, et enne olgu majapidamise hooned korras, alles siis võib hakata uut elumaja ehitama.

(Ühistegelised Uudised 28.06.140 lk 3)
1940. aasta juunis kolisid Eesti Ühistegeline Liit ning ajalehe Ühistegelised Uudised ja vahepeal omandatud ajakirja Uus Talu toimetused tagasi Narva mnt 27.


Päevaleht 22.08.1939 lk 9
Hambaarst D. Pekarevitš /=Pikarevitš/ üle kolinud Narva m. 30-16 (sissekäik Reimani t.) V.-v. 10-1; 4-7. Tel. 310-15.
Päevaleht 26.06.1940 lk 10
Hambaarst D. Pikarevitš (enne Narva mnt. 30) üle kolinud Narva m. 18-1 telef. 310-15. Kunsthambad. Vastuvõtt algab 2. juulil.


Päevaleht 19.08.1939 lk 10
Katkestan praksise ärasõidu puhul laupäevast, 19. s.k.p. Haigete vastuvõtmine algab 1. septembril ettekirjutamise järjekorras uues korteris: Narva m. 30-4. (Aringi uus maja, Reimani t. nurgal.) Telef. endine 307-32. Dr. Hans Schotter


Uus Eesti 21.07.1939 lk 7
Sotsiaalministeeriumi tervishoiu ja hoolekande talitus Narva maanteele.
Sotsiaalministeeriumi hoone hoovipoolse tiibehituse juures Toom-Kooli t. 7 ilmnesid juba mõnda aega tagasi vajumise tundemärgid, mille tõttu hoone selle osa kasutamine tunnistati ohtlikuks. Vajumistundemärkidega hoone osas asusid tervishoiu ja hoolekandetalituse ja töökaitse ning sotsiaalkindlustuse osakonna kui ka farmaatsia inspektuuri asutusi. Ministeeriumis asuti tegema kalkulatsioone, missuguseid osakondi võimalik oleks jätta praeguse maja teistesse ruumidesse ja missugustele tuleks muretseda uued ruumid. Pärast pikemaid kaalutlusi selgus, et uutesse ruumidesse on vaja viia tervishoiu ja hoolekande talituse ühes mõnede tema juure kuuluvate asutustega, nagu pensionide asjad jne. Praegusse majja jääks edasi ministri töökabinet, üldosakond, töökaitse ja sotsiaalkindlustuse osakond ja farmaatsia inspektuur, millede mahutamine seal on võimalik.
Tervishoiu ja hoolekandetalitusele uute ruumide otsimisel selgus, et Toompeal vastavaid ruume ei leidu. Nagu kuuleme, on enam-vähem vastuvõetavad ruumid leitud praegu ehitusel olevas ja peatselt valmimas Aringi majas, Narva maantee ja Reimani tänava nurgal. Sealt kavatsetakse üürida üks kolme ja kaks viietoalist korterit, kokku seega kolmteist ruumi.
Maja pidi valmima 1. augustiks, kuid paistab, et selleks ajaks kõigi ehitustöödega nii kaugele ei jõuta, et neisse võimalik oleks sisse kolida. 15. augustiks loodetakse aga nii kaugele saada, et tervishoiu ja hoolekande talitus seal tööd võib alata.
Uus Eesti 22.09.1939 lk 2
Sotsiaalministeeriumi 2 osakonda kolivad
Uutes ruumides Narva maanteel algab töö esmaspäeval.
Narva maanteele ehitatud Aringi majas on nüüd ruumid Sotsiaalministeeriumi asutuste jaoks korda seatud ja neljapäeval asus ministeeriumi tervishoiu- ja hoolekandetalitus, kuhu kuuluvad tervishoiu inspektorid, hoolekande inspektor, lastekaitse inspektor, hoolekande nõunik ja pensionide inspektor, oma asjade kokkupakkimisele, et reedel kolida uutesse ruumidesse. Laupäevane päev kulub seal asjade lahtipakkimiseks, ning esmaspäeval algab töö uutes ruumides täie hooga.
Sotsiaalministeeriumi senisesse majja jäävad edasi sotsiaalminister, ministeeriumi üldosakond, sotsiaalkindlustuse osakond ja pharmaatsia osakond.
Uutesse ruumidesse kolib ka ministri abi dr. A. Mõttus, kes teatavasti on ka tervishoiu- ja hoolekandetalituse direktoriks.
Sotsiaalministeeriumi maja hoovipoolse tiibhoone juures Toompeal ilmnesid suvel vajumise tundemärgid. Vastav komisjon tunnistas maja vajuva hoovipoolse osa kasutamise selle järele hädaohtlikuks. Ministeeriumis asuti kohe otsima vastavaid ruume, et paigutada mõned osakonnad teisale. Pärast pikemat otsimist saadi sobivad ruumid Narva maanteel, uues Aringi majas.
Päevaleht 23.09.1939 lk 4
Sotsiaalministeerium neljas hoones laiali
Ohtlikuks muutunud hoonetiivast koliti välja
Käesoleva aasta kevadel tunnistas vastav komisjon sotsiaalministeeriumi hoone hoovipoolse tiibosa selle vajumise tõttu ohtlikuks, mille tõttu tuli sotsiaalministeeriumil asuda uute ruumide otsimisele. Uued ruumid leiti Narva mnt. nr. 30 E. Aringu majas 4. ja 5. korral. Neisse uutesse ruumidesse paigutatakse tervishoiu- ja hoolekandetalitus. Sotsiaalministeeriumi senisesse hoonesse jäävad: minister, üldosakond, töökaitse- ja sotsiaalkindlustuse-osakond ja farmaatsiaosakond. Tervishoiu- ja hoolekandetalituse ümberkolimine uutesse ruumidesse teostus neil päevil, samuti leidis aset ka ministeeriumi senistesse ruumidesse jäävate osakondade ümberpaigutamine, mille tõttu vabanes hoone ohtlikuks tunnistatud osa. Ümberkolimised viiakse lõpule esmaspäevaks, 25. sept.
Alates esmaspäevast asub sotsiaalministeerium seega neljas kohas: minister, üldosakond, töökaitse- ja sotsiaalkindlustuse-osakond ning farmaatsiaosakond Toompeal, Toomkooli tän. nr. 7, tervishoiu- ja hoolekandetalitus Narva mnt. nr. 30, loodushoiu- ja turismiinstituut Kadriorus, jaoskonna-tööinspektorid Tatari tän. nr. 15.
Sotsiaalministeeriumi asumine neljas kohas on aga ajutine. Sellega tuleb leppida seni, kuni ministeeriumile oma uus maja ehitatakse. Sotsiaalministeeriumi uue maja jaoks on teatavasti vastav krunt ostetud, ehitusplaanid ja eelarve koostatud. Ehitamisele asumine on aga viibinud krediidi puudusel. Krediit loodetakse aga lähemal ajal selleks saada.
Uus Eesti 23.09.1939 lk 9
Teadaanne.
Alates esmaspäevast, 25. septembrist asub Sotsiaalministeeriumi Tervishoiu ja Hoolekande Talitus Narva m. nr. 30 (E. Aringu majas) IV ja V korral.
Amettelefonid on järgmised:
1. Ministri abi ning Tervishoiu ja Hoolekande Talituse direktor, kabinet . . . 324-21
2. Tervishoiu ja Hoolekande Talituse abidirektor, kabinet . . . 324-63
3. Vanem tervishoiu inspektor, kabinet . . . 323-19
4. Tervishoiu inspektor, kabinet . . . 324-27
5. Hoolekande inspektor, kabinet ja hoolekande asjad . . . 324-62
6. Lastekaitse inspektor, kabinet . . . 322-98
7. Hoolekande nõunik, kabinet . . . 323-94
8. Pensionide inspektor, kabinet . . . 324-64
9. Tervishoiu ja Hoolekande Talituse kantselei . . . 324-59
10. Pensionide asjad . . . 324-73
Sotsiaalministeerium.


Päevaleht 22.06.1940 lk 6
Tervishoiu- ja hoolekande-talitus uues asukohas
Sotsiaalministeeriumi tervishoiu- ja hoolekandetalitus, mis seni asetses Narva mnt. 30, kolis üle Kaarli puiesteele nr. 4. Alates laupäevast, 22. juunist, toimub tervishoiu- ja hoolekande-talituse asjaajamine juba uues asukohas.Päevaleht 3.11.1939 lk 1
Teatame lugupeetud ostjaskonnale, et oleme uuelt avanud pagari- ja kondiitriäri Narva mnt. 30, Reimani tän. nurgal, telef. 315-56.
Soovitame igasuguseid pagari- ja kondiitritööstusesaadusi tuntud headuses oma tööstusest.
Austusega H. Laas & J. Kullamaa.
Uudisleht 5.11.1939 lk 12
Avati eeskujulik pagari- ja kondiitriäri
Narva mnt. 30 asuvas uues Aringi majas avati paari päeva eest uus pagari ja kondiitriäri. Selle asutajad on meie vanemad ja tuntumad eriteadlased omal alal M. Laas ja J. Kullamaa. Mõlemate tegevusaastad ulatuvad aastakümnetesse ja nad on pikki aastaid varustanud pealinna publikut kõrgeväärtusliste, alati nõuetavate maitsvate saadustega ning kohvikus ka kohviga.
Praegused uued äriruumid on valgusküllased, moodsad ja eeskujuliku puhtusega. Küpsetusahjud on ehitatud kuulsa Saksa firma Werner Pfleidereri poolt. Küpsetuskolded nendes ahjudes kuumendatakse eritorustiku abil ja sellepärast on küpsetuspind täitsa tolmuvaba. Kõikides tööruumides on uuemad tööabinõud ja pagaritele eraldi dushiruumid.
Äri juures asub ka hästi ventileeritud ja mugavalt sisustatud kohvik, milles alati saadaval aroomiline ja maitsev kohvi.

 
dea.nlib.ee

Uudisleht 17.11.1939 lk 2, 17.12.1939 lk 5
A.-s. Are ja metallitehas E. Are avas üksikmüügiosakonna

Kodumaa tuntumaid raadiotehaseid a.-s. Are ja metallitehas E. Are tundsid oma toodete suure leviku tõttu tungivat vajadust eraldi müügiosakonna avamiseks. Selleks puudusid vastavad ruumid. Nüüd on sellest saadud üle. Uues Aringi majas, Narva mnt. nr. 30, leiti moodsed ruumid, kus avati paari päeva eest nimetatud tehaste poolt vastav müügiosakond.
Siin paistavad külastajaile silma „Are“ tehase uuemat tüüpi, nägusa välimusega võrk-raadioaparaadid „Meelis“, „Hellik“ ja „Urmas“ – esimesed kaks kolme- ja viimane neljalambiline. Need on kõik väga selektiivsed, vastupidavad ja hinnalt kättesaadavad aparaadid. Patarei-aparaate on uuemaid tüüpe „Kaja“, „Siiri“ ja „Ilo“ – kolme ja neljalambilised. Nimetatud aparaate on levinud tänavu väga palju, sest nad on kohandatud igapidi meie maaoludele.
E. Are jalgrattatehas on valmistanud meie teeoludele vastavaid jalgrattaid „Titaan“, „Sport“ ja „Stokholm“. Need jalgrattad on väga vastupidavad, kerge käiguga, roostekindlate, kroonitud üksikosadega ning eriterasest laagritega. Iga asjatundja sportlane, kes kord on sõitnud „Are“ jalgrattal, ei tunne enam huvi paljude teiste vastu.
Uues äris on ka müügil suures valikus elektri installatsiooni tarbeid, lampe, patareisid, akusid, keedu-masinaid jne.


* * *

Narva mnt 10 (algselt Narva mnt 30), Ernst Aringu maja, valmis 1939, arhitekt Eugen Sacharias.
Hoone ehitust alustas 1936. a-l Kinnisvarade Kasutamise AS, kuid maja ehitas valmis juulis 1938 kinnistu ostnud E. Aring.
Maja põles 1944 seest tühjaks, taastati pärast sõda. Suur osa algsetest esimese korruse äriruumide sissepääsudest on kinni ehitatud.
Foto: 16.05.2013, R. Vaikla

Foto: 28.06.2013, R. Vaikla

Foto: 28.06.2013, R. Vaikla

Foto: 28.06.2013, R. Vaikla

Foto: 28.06.2013, R. Vaikla

Foto: 28.06.2013, R. Vaikla

Foto: 28.06.2013, R. Vaikla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar