neljapäev, 9. oktoober 2014

1935 – Elavus elamu-ehituse alal jatkub


Vaba Maa 1.08.1935 lk 9
Elavus elamu-ehituse alal jatkub.
Kümmekond uut kivi- ja puuelumaja ehitamisele.
Väikese ja Suure Roosikrantsi äärne linnaosa, kus lammutati suur hulk vähemaid puumaju, tõotab juba tänavu omandada ehituslikult moodsa ja pealinnaliku ilme. Väike Roosikrantsi tänava otsa kohal valmib nägus kivimaja, mis tänava poolt tuleb 4-kordne ja õuepoolt 6-kordne. Suures Roosikrantsis on üks uus 4-kordne kivimaja ehitatud, kuna kõrval asuvale 4-kordsele kivimajale ehitatakse viies kord peale. Väikesel Pärnu maanteel nr. 26-a, kust mõne nädala eest lammutati 2-kordne puumaja, on alustatud nüüd uue moodsa 5-kordse kivimaja ehitusega. Selle maja püstitab Koch ja Ko. Praegu käib ehituskohal vundamendi rajamine. Uue 4-kordse kivi-elumaja ehitab Vase ja Jakobsoni tänava nurgale J. Trump.
Juulikuul linnavalitsus andis loa 7 uue 2-kordse puuelumaja ehituseks. Puumajade ehitajateks-omanikkudeks on Rohu tän. 2 A. Ülenõmm, Heina tän. 16 A. Hiob, Poska tän. 24 J. Lass, Alberti tän. 18-a J. Veldt, Tulika tän. 44 E. Büttner, Udu tän. 5 A. Bombas, Olga ja Õle tän. nurgal J. Mikk.
Suurema kiviehituse püstitas Kopli tän. 8 Chr. Park. Sellesse tulevad elukorterid ja kaupluste ning kino-teatri ruumid. Kuna Koplis puudusid seni nõuetekohased ruumid kino jaoks, siis nüüd uue hoone püstitamisega varutakse vastavad ruumid ka kinole.
Linnavalitsuselt nõutasid loa käesoleva kuu kestel elumajade ümberehituseks üle 20 majaomaniku. Elumajade juure asutakse mitmel pool ehitama garaazhe ja keskkütte seadeid. Teiste hulgas Eesti piiskopliku metodisti kogudusel on käsil koguduse palvela ümberehitus.
Ehituslubasid kuu kestel nõutati kokku 64. Kuna kõik ehitused teostatakse veel käesoleval aastal, siis laseb see arvata, et ehitustegevus kujuneb tänavu hoogsaks hilissügiseni. Aasta algusest kuni 1. augustini linnavalitsuse poolt on leidnud kinnitamist kokku ligi 400 ehitusprojekti.

Vaba Maa 10.09.1935 lk 7
Uus 5-kordne elumaja V. Roosikrantsi tänavasse.
V. Roosikrantsi tänavas, kus käsil mitme uue maja ehitus, alustatakse tänavu veel ühe uue 5-kordse elumaja ehitusega. Selle elumaja ehitavad V. Roosikrantsi tän. 14 asetsevale krundile arstid Erich Wulff ja Hugo Hoffmann. Ehitus tuleb kivist, 2 kaupluseruumi ja 9 elukorteriga. Elukorterid on nähtud ette 7–8-toalistena, 5–6-toalistena, 4- ja 3-toalistena. Maja varustatakse ka liftiga. Ehitab ettevõtja R. Treubeck, arhitektide E. Jacoby ja E. Kühnerti projekti järgi.
Käesoleva aasta lõpuks uus maja loodetakse saada katuse alla. Ehitus lõpulikul kujul peab valmima tuleva aasta sügiseks.

dea.nlib.ee
Päevaleht 15.09.1935 lk 2
Tallinn kasvab ja rikastub moodsate elumajadega
Rekordaasta suurkivimajade ehituselt
Tallinn kasvab...
Rikastub moodsate elumajadega...
Pealinna ehituspoliitika on võtnud uue suuna.
Need on kolm tõsiasja, mis saanud teoks käesoleval aastal. See pole sõnade tegemine, see pole kavatsus paberil, vaid igale kodanikule silmnähtav. Ei pruugi kolada linnaservadel, vaid see kõik on koondunud kesklinna ja haljasvöö ääre.
Tallinna omab esinduslikuma ilme. Päevakorral pole enam korterikriisi lahendamine, vaid moodsate ja kõigi mugavustega varustatud elumajade püstitamine, mis annab vanale auväärt Tallinnale hoopis teise fassaadi. Kui veel läinud aastal hädaldati linnavalitsuse taktika üle, et ta lammutab majalogusid Härjapea kollektori ja Pärnu maantee elektritrammi alla – hädaldasid need, kellel kaalul olid taskuhuvid – siis ei saa nüüd küllalt kiita seda avarust, mis tekkinud V. Roosikrantsi tänavale, kus kerkivad üles uued viiekordsed moodsad kivimajad.
Tehes väikese ringi linnas, leiame järgmist, mis soovitav vaadata igale, kes oskab pidada lugu ilusatest majadest:
Pangahoonetest on veel tellingute vahel Tallinna Majaomanike Panga maja Vabadusplatsi ja Harju tänava nurgal. Kuus korda on valmis valatud, seitsmendaga tehakse algust.
Eesti Maakrediidiseltsil on sarikate alla viidud 4- ja osalt 5-kordne telliskivist juureehitus Väike Pärnu mnt. alul.
Koolimajadest on valminud Lenderi tütarlaste gümnaasiumi hoone Politseiaial, mis oma hiigla klaastrepikojaga äratab möödakäijate tähelepanu. Seda maja peetakse moodsaimaks keskkoolimajaks Tallinnas ja üle Eesti.
Linnal valmis Lasnamäel suur kolmekordne – keldrikorraga neljakordne – algkoolimaja, mis ehitati klombitud paekivist ja osutub omapäraseks ehituseks Tallinnale.
Toompea lossi uus juureehitus tõstab Toompea muidu süngete müüride ilmet ja osutub kenaks vastupiiriks ajaloolisele Rootsi kantsile. Seni puudest ja vanadest aitadest varjatud lossi osa on saanud nauditavaks linnaelanikele ja turistidele.
Tööstus- ja ärimajadest tuleb mainida kalatööstur Vaariku kolmekordset kivimaja Kalarannas, mis valmib veel käesoleval aastal.
Narva maantee ääres valmib samuti suur tiibehitus pandimajale.
Elumajasid tuleb juure palju. Nendest on tähtsamad suurelumajad, kus leida kõik mugavused praegusaja nõuete ulatuses.
Aia ja Vana-Viru tänava nurgale on kerkinud kaks viiekordset maja. Need asetsevad üksteise kõrval, külg-külje vastas ja paistavad ühe majana. Ainult stiil läheb veidi lahku ja laseb teha vahet.
Siin püstitasid J. Valter ja H. Reimelt eeskujulikud elamud.
Kaupmehe tänavale on kerkinud O. Suursöödi ja Paaberi neljakordsed majad.
Sealt minnes V. Roosikrantsi tänavale, kus käib uue trammiliini rajamine, on puumajalogude asemele kerkinud K. Lentsi neljakordne, hoovi poolt kallaku tõttu kuuekordne elumaja. Tänava nurgale vastu Tõnismäge püstitab Eestimaa Krundiomanike Aktsiaselts (ETA) neljakordse (või viiekordse?) telliskivist elumaja.
Tõnismäele püstitati Ühishaigekassa maja kõrvale nägus 4-kordne kivimaja. Enne lammutati eest puumaja, osa majaalust võeti aiast.
Raua tänaval valmis Veldemanni neljakordne kivimaja, päikesevannide võtmise kohtadega katusel.
Vaksali puiesteele kerkis läinud sügisel Rosenbergi neljakordne kivimaja moodsa fassaadiga.
Puumajasid on kerkinud mitmel pool. Vaestekooli ja Luise tänava vahele rajati uus tänav ja selle mõlemale äärele püstitati kolmekordseid puumaju Truusa, Kärniku, Tiitsmanni, Israeli ja teiste poolt.
Pildiallkirjad: Ülal vasemal – Lenderi gümnaasium Politseiaial, Valteri ja Remmelti majad Aia tän. ja Lentsi maja V. Roosikrantsi tän. All vasemal – Toompea lossi lõunapoolne külg. Tõnismäel kössutab veel puumaja kivimajade külje all.

Vaba Maa 5.12.1935 lk 9
150 uut elumaja Tallinnas.
Elavus elamu-ehitus alal jatkub hilise sügiseni. – Kümmekond suuremat kivimaja kesklinnas ehitamisel.
Ehitustegevus elavam mullusest, kuid jääb maha eelmistest aastatest.
Ehitustegevus Tallinnas käib edasi veel peaaegu suvise elavusega. Mitmel pool linnas on suuremaid pooleliolevaid ehitusi lõpetamisel; hilisele sügisele vaatamata on tehtud algust aga ka rea uute ehitustega. Kesklinnas on ligi kümmekond uut 4–5-kordset kivielumaja ehitamisel.
Suurema osa juures neist tänavu arvatavasti ei jõuta kaugemale alusmüüridest, kuna külm kipub tulema peale. Kevadel saadakse seevastu aga ehitusi varakult jatkama asuda, kuna pole tarvis oodata külmanud maa sulamist, mis uute ehituste alustamisel varakevadel tööd peamiselt takistab.
Aia tänavas, kus tänavu valmis kaks uut 5-kordset kivielumaja, on asutud ehitama veel üht uut 5-kordset kivimaja, mis tuleb otse kahe uue maja kõrvale. Alates Vana Viru tänava nurgalt Aia tänav saab seega reastikku 3 moodsat elamut, kõik viis majakorda kõrged.
Väikeses Roosikrantsis käib praegu nelja uue elumaja ehitus. V. Pärnu maantee nurgal kinnisvarade ekspluateerimise selts Koch ja Ko lõpetab oma 5-kordset kivielumaja. See maja ehitati katuse alla rekordilise kiiruga üsna lühikese aja kestel. V. Roosikrantsi tän. nr. 14 kaks Tallinna arsti ehitavad samuti 5-kordset kivimaja, millel alumised kolm korda juba valmis. Samas tänavas nr. 10 rajatakse alusmüüre H. Adamsi 5-kordsele kivimajale, mille projekti linnavalitsus kinnitas alles mõne nädala eest. V. Roosikrantsi ja Vabadusplatsi nurgal käib J. Mürgi uue hotell-elumaja ehitus.
Suure Tartu maantee ja Reimani tänava nurgal on praegu ehitamisel 5-kordne kivimaja. Uusi suuremaid elumaju on veel ehitamisel mitmel pool kesklinnas. Narva maanteel nr. 45 ehitatakse 4-kordset kivimaja, millest kaks korda juba valmis, samuti Jakobsoni tän. nr. 6 ja Tehnika ja V. Söörensi nr. 5, kuhu tulevad 4-kordsed kivimajad. Uusi suuremaid kivielumaju on ehitamisel veel Hermanni tän. 4, Telliskivi tän. 50, Weizenbergi tän. j.m.
Kahe viimase kuu kestel linnavalitsuselt on nõutatud luba 52 uue elumaja ehituseks.
Suurema osa juures neist on tööd juba käimas. Uutest elumajadest on 14 ühekordsed ja 25 kahekordsed, kõik puumajad. Need tulevad ehitamisele mitmele poole linna äärtes. Ülejäänud 13 maja ehitatakse kesklinna; neist tuleb 5-kordseid 4, 4-kordseid 7 ja 3-kordseid kaks. Üks 5-kordne kivimaja tuleb ehitamisele Maneesi ja Gonsiori tänava nurgale, olles „esimeseks pääsukeseks“ selles puuehituste rajoonis; ümberkaudu peaaegu kogu tänava ulatuses asuvad madalad, 1–2-kordsed puumajad. Selle maja ehitajaks-omanikuks on E. Krönström, kes töödega kavatseb teha algust tuleval kevadel. E. Taska asub ehitama 4-kordset kivimaja Kentmanni põiktänavasse nr. 5, E. Taltsi 4-kordne maja tuleb S. Juhkentali tän. 42 ja K. Laukna 4-kordne maja Hollandi ja Hollandi põiktänava nurgale.
Uusi kahekordseid maju tuleb ehitamisele Kristiine tän. 25, Tatari tän. 56, Endla tän. 30–32, Ülase tän. 14, Koidu tän. 100, Raudtee tän. 16, Kanarbiku ja Ülase tän. 19–2, Tulbi tän. 5, Sireli tän. 5, Kullerkupu tän. 12, Israeli tän. 5, Telliskivi tän. 46, Kristiine tän. 11, Jahu ja V.-Kalamaja tän. 11–30, Alberti tän. 27, U. Tatari tän. 13, Kungla ja Kalevi tän. 46–42, Madara tän. 13, Planeedi tän. 6, Videviku tän. 34, Koidu tän. 98, Kesk-Ameerika tän. 10 ja nr. 6, Videviku tän. 23 ja Heina tän. 32.
Aasta algusest kuni käesoleva kuu alguseni on linnavalitsus annud loa 153 uue elumaja ehitamiseks.
Neist oli ühekordseid puumaju 51, 2-kordseid elumaju 72, /.../ 3-kordseid elumaju 10 (6 puu- ja 4 kivimaja), 4-kordseid elumaju 13 ja 5-kordseid 7 maja, kõik kivist. Läinud aastaga võrreldes tänavu 4- ja 5-kordseid uusi elumaju on ehitatud ligi 3 korda rohkem, kuid 3-kordsete elumajade arv on vähenenud poole võrra. See on seletatav sellega, et ehitusseaduse muutmis seadusega 3-kordseid puumaju Tallinnas ei lubata enam ehitada. Nende arvel on uute 2-kordsete elumajade arv tänavu suurenenud ligemale poole võrra. Ühekordseid maju on käesoleval aastal ehitatud märksa vähem kui läinud aastal.
Käesoleva aasta 10 esimese kuu kestel linnavalitsus on kinnitanud ühtekokku 657 mitmesuguse ehituse projekti, läinud aasta 604 projekti vastu. Septembris linnavalitsuses oli kinnitamisel 85 ja läinud kuul 102 ehitusprojekti.
Ehitustegevus Tallinnas tänavu on olnud üldiselt tunduvalt elavam kui läinud aastal, kuid jääb maha 3 eelmise aasta ehitustegevusest.
* * *
Pärnu mnt 16 (algselt Väike-Roosikrantsi 4), Karl Lentsi maja, valmis 1935, arhitekt Boris Tšernov.
Foto: 2.05.2013, R. Vaikla

Roosikrantsi 19 (algselt Suur-Roosikrantsi 19), Ida Demini maja, valmis 1935, arhitekt Eugen Sacharias.
Foto: 28.04.2013, R. Vaikla

Pärnu mnt 36 / Roosikrantsi 23, Eestimaa Liikumata Varanduste Ekspluateerimise Selts Koch ja Ko maja, valmis 1936, arhitekt Robert Natus.
Foto: 2.05.2013, R. Vaikla

Pärnu mnt 30 (algselt Väike-Roosikrantsi 14), arstide Erich Wulffi ja Hugo Hoffmanni maja,
valmis 1936, arhitekt Erich Jacoby. Foto 2.05.2013, R. Vaikla

Pärnu mnt 26 (algselt Väike-Roosikrantsi 10), arst Harry Adamsi maja, arhitekt Eugen Sacharias.
Foto: 2.05.2013, R. Vaikla

Vabaduse väljak 3, Johannes Mürki "Hotell Palace", valmis 1936, avati 16. jaanuaril 1937, arhitekt Elmar Lohk. Foto: 16.05.2013, R. Vaikla

Vabaduse väljak 10 / Harju 13 (algselt Harju 45) / Müürivahe 2, OÜ Majaomanik (osanikud
Tallinna Majaomanike Pank, kindlustusselts EEKS-Maja, Tallinna majaomanikud) maja,
valmis 1936, arhitekt Elmar Lohk. Foto: 6.04.2013, R. Vaikla

Tõnismägi 5b, Sergei Rutkovsky (Rudkovsky) maja.
Foto: 28.04.2013, R. Vaikla

Aia 5 / Vana-Viru 11, Hans Reimelti maja, valmis 1935, arhitekt Eugen Sacharias.
Foto: 6.04.2013, R. Vaikla

Aia 5a ja Aia 5b, Johannes Valteri majad, valmisid 1935 ja 1936, arhitekt Eugen Sacharias.
J. Valter müüs 1935 Aia 5a maja ja ehitas kõrvale Aia 5b endale uue maja.
Foto: 6.04.2013, R. Vaikla

Sakala 2/4 (algselt Väike-Pärnu maantee 2, siis Sakala 30), Eesti Maakrediidiseltsi maja,
valmis 1935, arhitekt Edgar Johan Kuusik. Foto: 6.04.2013, R. Vaikla

Kentmanni 11a, Oskar Suursöödi maja, valmis 1935, arhitekt Eugen Sacharias. Maja põles 1944 seest tühjaks, taastati pärast sõda. Foto: 6.04.2013, R. Vaikla

E. Taska 4-kordne maja Kentmanni põik 5 jäi ehitamata.

Kaupmehe 2 (algselt Kaupmehe 14) / Kauka 3, Johannes Paaberi maja (1935. a. septembris ostis Eesti Speditsiooni AS), valmis 1935, arhitekt Artur Perna.
Foto: 2.05.2013, R. Vaikla

Gonsiori 5a (algselt Gonsiori 17 / Maneeži 10), Miina ja Leida Kronströmi maja, arhitekt Edgar Velbri. Maja põles 1944 seest tühjaks, taastati pärast sõda. Foto: 14.11.2013, R. Vaikla

Raua 35 (algselt Raua 33), Mihkel Veldemanni maja, valmis 1935, arhitektid Ants Vetemaa (Veedemann) ja Villem Seidra (Seidemann). Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Tartu mnt 7 (algselt Tartu mnt 17 / Reimani 28), Jaan Tedre maja, valmis 1936, arhitekt Boris Tšernov. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Hermanni 4, Eduard ja Adele-Rosalie Kadaka maja, arhitekt Alfred Kehva. 3-korruselisele majale on hiljem peale ehitatud neljas korrus. Foto: 3.10.2014, R. Vaikla

Jakobsoni 6, Vera ja Boris Linde maja, valmis 1936, arhitekt Viktor Tretjakevitš.
Foto: 8.05.2013, R. Vaikla

Narva mnt 15 / Aedvilja 2 (algselt Narva mnt 45 / Aiavilja 2), Anton Suklese maja, arhitekt Alfred Kehva.
4-korruselisele majale on hiljem peale ehitatud
viies korrus. Foto: 8.05.2013, R. Vaikla
 
Toompuiestee 12 (algselt Vaksali puiestee 12), Irmgard Rosenbergi maja, arhitekt Aleksander Vladovsky. Foto: 24.04.2013, R. Vaikla

Tehnika 15 / Suve 7 (algselt Väike-Söörensi 5 -> Suve 5), Karl Tambergi maja, arhitekt Anton Soans. Foto: 24.04.2013, R. Vaikla

Telliskivi 50b, Jüri Rüdja maja (detsembris 1936 ostis Andres Larka). Foto: 24.04.2013, R. Vaikla

Vase 14 / Faehlmanni 15 / Hõbeda (algselt Vase 18 / Jakobsoni 41 / Hõbe 8), Johannes Trumpi maja (detsembris 1936 ostsid Grünbergid ja A. Arumäe, aprillis 1939 ostis Arda Ehrlich ja oktoobris 1940 ostis korteriühing Sinimandria), arhitekt Aleksander Vladovsky. Foto: 8.05.2013, R. Vaikla

Kopli 8, doktor Christian Parki maja, arhitekt Eugen Habermann.
Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Võrgu 3, Tavi Variku maja Kalarannas. Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Juhkentali 46 (algselt Suur-Juhkentali 42, seejärel Liivalaia 98), Peeter Taltsi maja (novembris 1936 ostsid August ja Oskar Lossmann), valmis 1936, arhitekt Karl Tarvas (Treumann). Foto: 20.08.2013, R. Vaikla

Tuukri 46 / Tuukri põik (algselt Hollandi 46 / Hollandi põik 5), Kustas Laukna (a-ni 1935 Gustav Liebermann) maja, arhitekt Karl Tarvas (Treumann). Foto: 25.05.2014, R. Vaikla