neljapäev, 4. september 2014

1939-1940 – Jakobi tänava pritsimaja


Päevaleht 5.07.1939 lk 7
Kerkib uusi kivielamuid
Linnavalitsuse otsusega kinnitati uute hoonete püstitamiseks järgmised ehitusprojektid:
/.../ Tallinna vabatahtliku tuletõrjeühingu prj. tuletõrjehoone ehitamiseks Jakobi 21 /.../

 
Uudisleht 26.10.1939 lk 3
Tuletõrjemaja Jakobi tänavale
Tallinna Linna Vabatahtlik Tuletõrje Ühing hakkab ligemal ajal ehitama Jakobi tänavale uut tuletõrjemaja. See tuleb Jakobi tän. 21 asuvale krundile ja on mõeldud kahele tuletõrjerühmale.
Ehitustöö väljapakkumine leiab aset 1. novembril kell 6 õhtul ühingu kantseleis, V.-Viru 14.
Tuletõrjemaja ehitatakse kahekordne, kusjuures ülemisele korrale on ette nähtud meeskonnaruum ja üks korter ja alla garaashiruum ja üks korter.


Päevaleht 10.11.1939 lk 7
Veel üks pritsimaja
Linna Vabatahtlik Tuletõrje Ühing andis Jakobi tän. tuletõrjehoone ehitustööd välja ettevõtja V. Haugas’ele 33.000 kr. eest. Hoone viiakse katuse alla 1. maiks 1940. Lepingutingimuste kohaselt valmib uus pritsimaja sama aasta 1. augustiks.
Enne, kui alatakse ehitustööde teostamisega, tuleb linnavalitsuse ja tuletõrje ühingu vahel saavutada kokkulepe krundi kasutamislepingu pikendamiseks. Krunt, millele kavatsetakse ehitada uus pritsimaja, on praegu tuletõrje ühingu käes rendil 18 aastaks. Hoone ehitamine niivõrd lühikeseks ajaks ei ole otstarbekohane.


Päevaleht 18.12.1939 lk 6
Ida divisjoni pritsimajale pandi nurgakivi
Tuletõrje Ida divisjoni uuele tuletõrjehoonele nurgakivipanek toimus laupäeva õhtul kell ½7 Jakobi tän. 21.
Sündmuse puhuks olid tõrvikutega varustatud tuletõrjujad rivistunud ehitatava hoone ümber ja tõrvikute valgusel toimus ka nurgakivipanek, mida toimetas linnapea A. Uesson, tuletõrje korpuse pealiku kol. R. Vaharo, brigaadipealiku E. Umblia ja teiste tuletõrje kõrgemate juhtide juuresolekul.
Uus tuletõrjehoone, mis on määratud Ida divisjoni mootorpritsi rühmale, läheb maksma 33.000 kr. ja ehitatakse lõplikult valmis 1. aug. 1940. a. Toorehitus peab ettevõtjaga sõlmitud lepingu kohaselt valmima 1. maiks 1940. a. Hoone alusmüürid on valmis, samuti on valatud keldrikorra betoonist laed. Kui külm ei kõvene, siis jatkatakse ehitustöid täies hoos edasi.
Projekti kohaselt sisaldab uus tuletõrjehoone kaks mootorpritsi garaaži, ühe suurema saali koosolekute pidamiseks ja elukorteri hoone ülevaataja jaoks. Hoone keldrikorrale tuleb moodne gaasikaitsevarjend.
* * *

Jakobi 21, Tallinna tuletõrje Ida divisjoni tuletõrjehoone, valmis 1940, arhitekt Karl Tarvas (Treumann). 2014 ümberehitus korterelamuks. Foto: 16.05.2013, R. Vaikla

Foto: 16.05.2013, R. Vaikla

Foto: 16.05.2013, R. Vaikla


Foto: 16.05.2013, R. Vaikla

Foto: 17.04.2014, R. Vaikla

Foto: 31.08.2014, R. Vaikla