Reede, 12. juuli 2013

1939 - "Ühisvara" (OÜ Põhjala töötajad) maja Erika 1


Uudisleht 17.10.1938 lk 7
Töölised ehitavad ühismaju
Kuidas on võimalik 27 kr. eest saada ajakohane 2-toaline korter
 

Korterimured on kõige suuremad praegu eeskätt kehvematel kodanikel kui ka perekonnainimestel. See asjaolu on sundinud mitmeidki agaramaid ning ettevõtlikumaid inimesi otsima teid, kuidas saada oma peavari. Korterikitsikus on viinud ka osa „Põhjala“ töölisi mõttele, et asuda oma ühiselamu rajamisele.
Suur osa eeltöid selleks ongi juba tehtud. On asutatud korteriühing „Ühiselamu“, millel silmapilgul on 28 liiget. Ühingul on maja ehitamiseks omatud ka juba kruntki, mis asub Eerika tän. nurgal, punaste kasarmute juures. Praegu on käsil mõningad ehitusega ühenduses olevad asjad, nagu kanalisatsiooni korraldamine j.m.s.
Projekt elamu ehitamiseks on valminud juba mõni aeg tagasi. Projekti kohaselt tuleb hoone 4-kordne telliskiviehitus üldarvuliselt 32 korteriga, neist pooled kahe- ja pooled kolmetoalised. Korterid oleksid kõik vanni ja keskküttega.
Esialgsete kalkulatsioonide kohaselt läheks ehitus maksma umbes 150.000 kr. (15 milj. senti). Vastav summa ehituse läbiviimiseks on juba koos. Kõigepealt see koosneb liikmete osamaksudest, mis 2-toalise korteri peale on 500 ja 3-toalise eest 700 krooni. Osamaksust tasuvad liikmed poole kohe, teise poole tasumine sünnib ehituse kestusel. Osamaksudest on arvestatud nõnda 20.000 krooni. Teise osa ehituskuludest katavad laenud.
Aktsiaselts „Põhjala“ annab omalt poolt laenu 30.000 kr. soodustatud korras. Teine 30.000 kr. saadakse riigilt, kusjuures see laen on protsendita. Puuduv summa, 75.000 krooni, laenatakse Pikalaenu Pangalt.
Laenude tasumine toimub 20 aasta jooksul ning tasuda kavatsetakse seda üüri näol. On ette nähtud, et 2-toalise korteri omanik tasub kuus 27 krooni ning 3-toalise korteri omanik 35 krooni. Võrreldes neid väljaminekuid esialgul ning seda, et töölised nõnda jäävad põlisteks korteriperemeesteks, ei saa seda määra pidada kõrgeks, arvestades siia juurde ka osamaksud.
Kõige tähtsam on aga see, et niisuguse ettevõtlikkuse läbi, kui see laiemalt edasi läheb, suudetakse luua palju uusi ja häid kortereid, kus inimestel mugav elada, ning aidatakse viia ühtlasi ka korterite üürihinnad aja jooksul normaalsemale tasemele.


Pealinna Teataja 30.11.1938 lk 3
Ehitamisel suurem ühiselamu töölistele
 
Linnavalitsuse poole pöördus korteriühing „Ühisvara“ palvega anda ühingule elumaja ehitamiseks ehituskrunt Kopli ja Erika tänavate vahel.
Korteriühingu „Ühisvara“ liikmeteks on kummitööstuse O/Ü. „Põhjala“ ametnikud ja teenijad. Ühing kavatseb püstitada ca 520 rtm. põhipinnaga elumaja ca Kr. 145.000.- väärtuses, milline summa pannakse kokku osalt liikmete omakapitalidest, osalt O/Ü. „Põhjala“ poolt lubatud toetusest ja riiklikust laenust.
Kuigi ei ole veel lõplikult valmis Kopli, Erika ja S. Karjamaa tänavate vahelise maa-ala planeerimiskava, peab linnavalitsus, et mitte takistada ehitustegevust, võimalikuks anda obrokile K/Ü. „Ühisvarale“ ehituskrundi suuruses 2799 rtm.
Majanduskomisjon pooldab ehituskrundi andmist K/Ü. „Ühisvarale“ ühekordse obrokimaksuga Kr. 6.- rtm. ja iga-aastase obrokimaksuga üks sent ruutmeetrilt. Linnavalitsuse ettepanek leidis linnavolikogu heakskiitmist.


Rahvaleht 11.12.1939 lk 5
„Põhjala“ tööliskond sai moodsa maja
Elukorterid 130 inimese jaoks. – Protsendita laen riigilt ja tööstuselt.
 
dea.nlib.ee
Eile kell 1 päeval toimus Tallinnas Eerikal A.-S. „Põhjala“ tööliste uue ühiselamu pidulik avamine, millest võtsid osa majandusminister L. Sepp, vabriku dir. H. Feldmann abikaasaga, ins. Neumann abikaasaga, maja ehitaja Ibrus, tööliskoja esimees J. Kurvits ja maja elanikkond. Maja õnnistati luteri ja apostliku õigeusu kommete kohaselt.
Maja kuulub korteriühing „Ühisvarale“ mille esimees V. Valmet oma sõnavõtus tänas majandusministrit ja käitise juhatust lahke vastutuleku eest maja ehitamisel ja toetuse andmises. Sõna võtsid ka majandusminister ja tööliskoja esimees J. Kurvits. Peale avamistalitust tutvus minister ja külalised eluruumidega. Dir. H. Feldmannile kingiti album maja piltidega ja ehitaja Ibrusele hõbedane kapp.
A.-S. „Põhjala“ tööliste ja ametnikkude kodu ehitamist alustati 1. veebruaril s.a. ja maja valmis 15. novembriks, ning läks maksma 140.000 kr. Majas on 32 korterit, 16 kahe- ja 16 kolmetoalist. Korterite põrandapind on 45-70 ruutmeetrit. Igas korteris on vann ja soe vesi. Maja ehitamiseks saadi 30.000 kr. majandusministeeriumilt rahvamajanduse elustamise fondist protsendita laenuna ja sama palju dir. H. Feldmanni kaudu käitise juhatuselt. Laenud tasutakse 20 a. jooksul. 2-toaline korter maksab 26 kr. ja 3-toaline 38 krooni kuus.
Fotod artikli juures:
ÜHISE PINGUTUSE VILI. Vasakul „Põhjala“ tööliste uus elamu. Paremal majandusminister L. Sepp ja „Põhjala“ dir. H. Feldmann.


* * *

Erika 1, korteriühingu "Ühisvara" (kummitööstuse OÜ Põhjala töötajad) maja, valmis 1939, arhitekt Erich Jacoby. Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar