neljapäev, 6. veebruar 2014

1939 - AS Tõnismäe Kodu maja Tõnismägi 16


Uudisleht 12.02.1939 lk 12
Boris Linde lõi „Tõnismäe kodu“
Tallinna asutati korterite aktsiaselts. – Selts püstitab modernse suurehituse Tõnismäele
Neil päevil registreeriti Tallinnas uuelaadne korterite aktsiaselts, mille asutajateks on ärimehed Boris Linde, Vadim Linde ja Aleksander Reimann. Aktsiaselts kannab nime korterite aktsiaselts „Tõnismäe kodu“, ning põhikirja järgi aktsiaseltsi eesmärgiks on ehitada ja omandada maju selleks, et anda kõik, või suurema osa nende majade elu- ning ärikorterite pindalast oma aktsionääridele kasutamiseks. Seltsi põhikapitaliks on 200 000 krooni. Aktsiad trükitakse kopüürides, kusjuures viimaste arv vastab korterite arvule seltsi majades.
Aktsiaselts on omandanud kinnisvara Tõnismäel, kuhu tahetakse ehitada elumaja 11 korteriga. Korterid on põrandapinnaga 100-200 ruutmeetrit. Maja ehitatakse kõigiti moodne, varustatud keskküttega, elektripliitidega, jooksva sooja ja külma veega.
Põhikirja järgi kinnisvara väljaminekud kaetakse aktsiaseltsi sissetulekutest: kui neist ei jätku, tuleb korteriomanikel veel tasuda aastamaksu, kusjuures maksu arvutamise aluseks on üks aktsia.


Pealinna Teataja 11.02.1939 lk 3
Korterite aktsiaselts „Tõnismäe Kodu“
põhikirja registreerimine leidis äsja aset. See a.-s. on omandanud Tõnismäel nr. 16 kinnisvara, kuhu ehitab maja, milles 11 elukorterit ja keldrikorral keskkütteruum, pesuköök ning kuurid. Korterid on vähe alla 100 m2 kuni 194 m2 põrandapinnaga.
Seltsi põhikapitaliks on 200.000 kr., mis jaotatud 200 aktsiaks, igaüks 1000 krooni.
Aktsiad jaotatakse omavahel kokkuleppel asutajate ja nende poolt aktsiaseltsist osavõtmiseks kutsutud isikute vahel. Aktsiad tulevad nominaalväärtuses välja osta ühe aasta kestel ja need on kõik nimelised.
Aktsiad tulevad müügile kopüüride viisi, näiteks nr. 1 kopüür aktsiatega nr. 1-32 – see kopüür saab korteri nr. 3; kopüür nr. 2 aktsiatega nr. 33-50 – saab korteri nr. 4; sõltuvalt korterite suurust ka aktsiakopüüride suurus.
Kinnnisvara väljaminekud kaetakse a.-s. sissetulekuist; kui neist ei jatku, tuleb veel tasuda aastamaksu, kusjuures maksu arvutamise aluseks on üks aktsia.


Päevaleht 10.07.1940 lk 3
Sotsiaalministeeriumile oma hoone
Seni töötati varisemisohtlikes ruumes. Omandati kinnisvara Tõnismäel
Vabariigi valitsuse otsusega 9. juulist s.a. omandatakse ostu teel riigile korterite aktsiaseltsilt „Tõnismäe Kodu“ seltsi kinnisvara, mis asetseb Tallinnas, Tõnismäel nr. 16, koosnedes 1434,51 r.-m. suurusest krundist ja 5-kordsest ehituselolevast kivimajast. Ostuhinnaks oli 218.675.–.
Ostetud kinnisvara läheb sotsiaalministeeriumi valitsemisele ja kasutamisele ministeeriumi keskasutuste ametiruumide paigutamiseks, sest juba aastaid on sotsiaalministeerium kannatanud ruumide puuduse all. Praegune ministeeriumihoone on niivõrd vana, ET OSA TEMAST ON TUNNISTATUD VARISEMISOHTLIKUKS. See osa tuli läinud aastal tühjaks teha, mille tõttu tervishoiu- ja hoolekande-talitusele tuli üürida ruumid lahus ministeeriumi keskasutuse ruumidest. Samuti asetsevad lahus vabaajaveetmise, kehakultuuri ja turismi talituse ning tööinspektsiooni jaoskonnad. Peale kaelalangemise ohu on need ruumid tunnistatud tervishoidlikust seisukohast samuti kõlbmatuks. Kõik katsed ministeeriumile uusi ruume soetada on jäänud seni tagajärjetuks.
Eelolevate sotsiaalreformide läbiviimine, seoses ministeeriumi koosseisude suurendamisega tõstis ruumide küsimuse eriti teravalt päevakorda ja see tuli lahendada kiiresti.
Ülalnimetatud ostuga ongi see küsimus lahendatud. Maja ehitus on praegu lõpetamisel. Ehitus on asjatundjate komisjoni poolt  järele vaadatud ja leitud ministeeriumi ruumideks sobivaks. Asjatundjate komisjon hindas selle kinnisvara kr. 218.675.– peale valmisehitatult, missuguse hinnaga see omandatigi.Uudisleht 23.07.1940 lk 6
A.-S. „Tõnismäe Kodu“ lõpetab tegevuse
Majandusministeerium teatab "Riigi Teatajas", et korterite Aktsiaseltsi "Tõnismäe kodu" tegevus vastavalt peakoosoleku otsusele lõpetatakse ja aktsiaselts asub oma asjade likvideerimisele.


* * *
Tõnismägi 16, AS Tõnismäe Kodu maja, valmis 1940, arhitekt Aleksander Vladovsky. 12. juulil 1940 ostis maja Eesti Vabariik Sotsiaalministeeriumile. Foto: 2.05.2013, R. Vaikla