esmaspäev, 17. juuni 2013

1938 - Uus moodne kino Tallinnas - "Diana" Kopli 8


Vaba Maa 1.08.1935 lk 9
Elavus elamu-ehituse alal jatkub.
/.../ Suurema kiviehituse püstitas Kopli tän. 8 Chr. Park. Sellesse tulevad elukorterid ja kaupluste ning kino-teatri ruumid. Kuna Koplis puudusid seni nõuetekohased ruumid kino jaoks, siis nüüd uue hoone püstitamisega varutakse vastavad ruumid ka kinole. /.../

Vaba Maa 30.11.1936 lk 9
Loata kord.

Kopli tän. nr. 8 maja omanik Chr. Park võetakse vastutusele selles, et ta oli rikkunud ehitusmäärusi. Ta oli ilma loata asunud ehitama pooleliolevale viiekordsele kivimajale kuuendat korda, mis polnud plaanis ette nähtud.

Uus Eesti 2.12.1936 lk 9

Uusi ehitusi.
Tallinna linnavalitsus oma viimasel koosolekul otsustas kinnitada alljärgnevad ehitusprojektid ja andis load ehitamisega alustamiseks.
/.../ Chr. Parki projekt elumajale kuuenda korra pealeehitamiseks Kopli tän. 8. /.../Päevaleht 18.12.1937 lk 15
Tallinn rikastub moodsa kinoga
Dr. Park ehitab Kopli tän. nr. 8 moodsa hoone, kuhu on nähtud ette kinoruumid. Saanud vastavad ehitusload, pidi sinna kolima üle end. Kopli kino „Diana“. Vahepeal pandi maksma kinode-seadus, mistõttu uue kino avamine osutus võimatuks. Uued kinoruumid seisid kaks aastat pooleli-ehitatult.
Nüüd, kus muudeti kinoseadust ja suurendati Tallinna kinode arvu, on antud end. „Diana“ pidajale luba uutes ruumides kino avamiseks.
Maja ehitus võtab veel mõni kuu aega. Nii hoone sisemus kui ka aparatuurid tulevad kõige moodsamad.

Uus Eesti 18.12.1937 lk 6
Kino „Diana“ avatakse uutes ruumides.
Kino „Diana“ endisele omanikule anti luba kino avamiseks uutes ruumides, dr. Park’i uues majas Kopli tänaval nr. 8. Praegu on käimas kinoruumide väljaehitamine ja aparatuuri kohaletoomine. Kinoruumide sisustus kui ka heliaparatuur tuleb uus ja ajakohane. Saal ühes rõduga mahutab 300 inimest.
Praegu puudub Tallinnas Kopli tänava rajoonis korralik kino, kuigi siin elab palju töölisrahvast, kes on agarad kinokülastajad. „Diana“ omanikud on eestlased. Uutes ruumides avatakse „Diana“ uue aasta esimestel kuudel.


Uudisleht 25.05.1938 lk 2
Uus moodne kino Tallinnas
Vastu suve avas eilse avaetendusega oma uksed Tallinnas kino „Diana“. Kino mõneajalise töötamispausi järele asub nüüd uutes ruumides – Kopli tän. nr. 8 äsjavalminud dr. Parki uhiuues majas. „Diana“ juhtimine ka nüüd kuulub kino endisele omanikule pr. Uuehendrikule. Osanikuna on ta uutesse ruumidesse kaasa tõmmanud pr. Tondo. „Diana“ uute ruumide puhul võib ütelda – nüüd ka väljaspool linna keskust leidub kinosid, mis maha ei jää kesklinna esietenduskinodest. Mis „Diana“ juures puudu jääb vast mahutavuselt, selle teeb tasa ruumide moodne ehitus ja sisustusviis. Kinosaali plaanid kui ka kogu maja projekti on koostanud arh. Habermann, kuna sobivad värvid ja muud sisustuse juure kuuluvad pisiasjad on loodud kunstnik Peet Areni näpunäidete järgi. Avaetenduseks „Diana“ andis filmi „See juhtus öösel“, peaosades Charles Boyeriga ja Jean Arthuriga. Selles on osatud hästi kokku sulatada lugusid armastusest, vihkamisest ja kirgedest, mis paraja põnevuse juures filmi teeb küllalt vaatamisväärseks.
Uutes ruumides „Diana“ on saanud ka uued aparaadid. Heliseadeldis, mis võimetelt kohane suurkinole, on valmistatud Tobis-Klangfilmi poolt.

Päevaleht 25.05.1938 lk 1
Kino „Diana“ Kopli tänav 8
25. mail suurejooneline kino avamine
Kino on täiesti uutes ruumides ning praegusaja moodsaim väikekino
Charles Boyer ja Jean Arthur haaravaimas armudraamas „See sündis öösel...“
julmalt armukadeda mehe tagakiusatud naise südamesse tungiv armastuslugu
2) Muusikalisi luuletusi Doni kasakate koor Sergei Zarovi juhatusel

dea.nlib.ee
Uudisleht 29.05.1938 lk 3
Kino „Diana“ uutes ruumides
Kino „Diana“ on avatud uutes, moodsetes ruumides Kopli tän. 8. See kino tõotab saada kinoharrastajaile lemmikuks. Suurt rõhku on pandud sisustuse efektsusele, mis annab kinole meeldiva mugavuse. Elektri sisseseade – uuemat tüüpi, on tehtud elektri installaatori töödes vilunud töösturi hr. Lepiku poolt, tuntud kunstnik P. Areni kavandite järgi. Tööde üldjuhatajaks oli arhitekt Habermann.
Eriti tuleks allakriipsutada seda, et „Diana“ omanikud on kinosse muretsenud uuemat tüüpi kallihinnalise „Klangfilmi“ heliaparaadi, mis annab väga selge-kõlalist häält.
Praegused omanikud on ka ennem kino pidanud ja nende tulevikukavas seisab põhimõte – anda kinokülastajatele paremaid filme!
Pildil näeme kinolava ja ooteruumis omanikke – hr. ja pr. Uuehendrik ja pr. Tondu.

Uus Eesti 31.05.1938 lk 5
Moodne 2. ekraani kino avas Tallinnas uksed.
Uue helifilmi ekraanina avati Kopli tän. 7 Dr. Park’i kuuekordses kivimajas kino „Diana“. Sisseseade ja ventilatsiooni poolest on uus kino teise ekraani kinodest moodsamaid, kuna seal on esimesena tarvitusele võetud täiesti uus ja moodne „Klangfilmi“ heliaparatuur. Uue kino projekti valmistas arh. E. Habermann, kuna elektriarmatuuride ja sisustuse kavandid koostas kunstnik P. Aren. Kino elektriseadeldise pani korda elektritööde ettevõtja V. Leppik. Uus kino tuleb ruumide poolest kitsaks jäänud endise „Diana“ asemele. Teise ekraani kinodest teeb „Diana“ publikule vastuvõetavaks avar ruum, moodne ventilatsioon ja ajakohane sisustus, millele senini pandi rõhku vaid esimese ekraani kinodes. Uue kino omanikeks on prouad Anna Uuehendrik ja Eliisabet Tondu. Moodsa „Klangfilmi“ heliseadeldise muretsemisega astub „Diana“ pealinna kinode 2. järgu ekraani etteotsa.Pealinna Teataja 26.11.1938 lk 5
Kino „Dianal“ alandati lõbustusmaksu
Linnavolikogu otsusega 15. juunist s.a. määrati Kopli tn. 8 asetsevale kinole „Diana“ lõbustusmaksu 1938. a. eest Kr. 4000.-.
Selle maksumääraga ei ole „Diana“ omanikud rahul ning paluvad maksu alandada, põhjendades palvet asjaoluga, et kino asub vaesema rahva elamisrajoonis, mille tõttu kino läbikäik on väike.
Kino kontrollimisel selgus, et seletus vastab tõele, kino on alles sissetöötamisel ja ei ole saavutanud täit läbikäiku.
Rahanduskomisjon pooldas kino „Dianale“ määratud lõbustusmaksu alandamist Kr. 2500-le. Sellekohast ettepanekut toetas ka linnavolikogu.


 

Uudisleht 25.09.1939 lk 5
Kino „Diana“ lagi langes filmivaatajatele kaela
Ainulaadne õnnetus juhtus laupäeva õhtul Tallinnas asuvas kino "Dianas“, kus etenduse ajal langes laest alla nelja ruutmeetri suurune, 1,7 sentimeetri paksune krohvilahmakas. Sealjuures said vigastada kaks inimest: keegi meeskodanik ja kooliõpilane Kulla Puusepp, kelle elukoht V. Kalamaja tänaval 16-4.
Kuna esimese vigastused osutusid kergemaiks, selgus, et keskhaiglasse toimetatud tütarlapsele on kõrgelt allalangenud rasked krohvitükid tekitanud pähe kolm suurt haava.
Politsei sulges kino kuni hädaohu kõrvaldamiseni.
Nagu seletab kino omanik, ei pea ta ennast õnnetuse eest vastutavaks, vaid see langevat täiesti inseneri arvele, kes kinohoone ehitamisel polevat nähtavasti küllalt valvanud krohvisegu kõlbulikkuse järele. Praegu käib kinosaalis remont, ja selle lõppedes olevat võimalik etendusteandmist jätkata juba käesoleval nädalal.

Päevaleht 26.09.1939 lk 6
Kino lagi kukkus etenduse ajal alla
85-est filmivaatajast 2 vigastatud
Pühapäeval kella 6 paigu õhtul juhtus Kopli tän. 8 asetsevas kinoteater „Dianas“ filmietenduse ajal omapärane õnnetus. Nimelt langes kinoteatri laest alla 2,5X2 ruutmeetri suurune krohvitükk, vigastades kinokülastajaid – Vana-Kalamaja 16-4 elutsevat kooliõpilast Kulla Puuseppa ja kedagi meesisikut, kes toimetati Punase Risti autol haiglasse. Allalangenud krohvitükid tekitasid tütarlapsele pähe 3 haava, kuna tundmata meesisik hoobi tagajärjel kaotas meelemärkuse.
Õnnetuse ajal kinos viibis 85 inimest. Et krohvi allalangemine tekkis varsti pärast seansi algust, kus filmivaatajaid oli veel vähe ja needki suuremas enamuses istusid teistel kohtadel, siis jäi suurem õnnetus tulemata.
Eile käis õnnetuspaigal komisjon selgitamas õnnetust põhjustanud asjaolu. Selgus, et lae krohv on tehtud teise raudbetoon-lae alla, mistõttu ei ole krohv ka laega küllaldaselt seotud ja krohvikorra vahele on tekkinud õhuruum. Vana lae ebatasasuste kõrvaldamiseks on krohv mitmesuguse paksusega. Krohv on kohati praegugi lahtine, mistõttu see tuleb kõik kõrvaldada, et vältida edaspidiseid õnnetusi.
Politsei korraldusel suleti kino, kuni kõrvaldatakse puudused.


Päevaleht 29.09.1939 lk 8
Kino „Diana“ jälle avatud
Teatavasti kukkus kinoteater „Diana" laest alla krohvitükk, mille tõttu kino oli suletud mõned päevad. Nüüd hööveldati laest hädaohtlik krohv maha ja pärast asjatundjate poolt teostatud järelevaatust võidi uuesti publikule avada kinoteatri uksed.
* * *

Kopli 8, doktor Christian Parki maja, arhitekt Eugen Habermann.
Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Foto: 13.06.2013, R. Vaikla

Kunagise Diana (ja hilisema Lembitu) kino saal, kus 1998. aastast tegutseb Päästearmee.
Tänud ja tervitused Päästearmee lahketele inimestele!
Foto: 13.06.2013, R. Vaikla

Foto: 13.06.2013, R. Vaikla

1 kommentaar: