neljapäev, 9. mai 2013

1936 - Ruumilise mõju kujundamine


Uudisleht 27.06.1935 lk 3
Kuhu 7-, 5- ja 4-kordsed majad
Praegused hooned annavad ebaühtlase ja isegi korratu üldpildi. – Tallinnal aeg pealinnana väärikalt välja areneda. – Kesklinna ja selle lähedale senisest monumentaalsemad hooned
Kesknädalal vabariigi valitsuse poolt kinnitati ehitusseaduse muutmise ja täiendamise seaduse põhjal Tallinna linna Toompuiestee, Väike Roosikrantsi ja Väike Pärnu maantee ruumilise mõju kujundamise projektid.
Tallinna linnas on viimastel aastatel kerkinud mitmesuguseid väga erinevate kõrgustega hooneid, mis tänavate ja platside kujud teevad ilmselt ebaühtlaseks ja isegi korratuks. Kuna praegu on märgata südalinnas ehitustegevuses tunduvat elavnemist, siis on tulnud aeg sellele ehitustegevusele vastav suund anda, mis võimaldaks Tallinnal, kui pealinnal, ka väärikalt välja areneda. Kuna seoses ehitustegevuse suunimisega kesklinna ja uue raekoja ning turuplatsi kujundamisega ka praegust kinnitatud linnaplaani muuta tuleb, on otstarbekohane tänavate ruumilise mõju kujundamise projekte koostada järk-järgult alates tänavatelt, kus linnaehitusplaanis muudatusi ei ole ette näha, silmas pidades selle juures praegust ehitustegevust.
Tänavate ja platside ruumilise mõju kujundamisel on peatähtsusega ehitatavate majade kõrgused. Tallinna linnavalitsus on määranud ära tänavad ja nende ääres ehitatavate majade mitmesugused kõrgused. Selle kava kohaselt tuleks Vabaduse platsi ja Vene turu ümbrusse 6–7-kordsed majad; Narva-, S. Tartu-, Paldiski mnt. algusele, Mere-, Estonia- ja Vabaduse puiesteele, V. Roosikrantsi uulile, V. Pärnu mnt. osale, Kaarli puiestee otsale vastu Vabaduseplatsi ja Kopli uuli osale vastu Balti jaama ning Aia uuli osale Viru uulist kuni Inseneri uulini 5-kordsed majad; Kopli tän. osale, Põhja puiesteele, Mere puiestee osale, Narva- ja S. Tartu mnt. osale, V. Tartu mnt., V. Pärnu mnt. osale, S. Pärnu mnt., Tõnismäele, Toompuiesteele, Vaksali puiesteele, Paldiski mnt. osale, S. Roosikrantsi uul., Kaarli puiesteele, V. Pärnu, V. Tartu mnt. ja Liivalaia uulide vahelisele maa-alale ning Politsei aiale 4-kordsed majad. Teistes raioonides 3-kordsed ja vähemad majad. Linna korrapärase arenemise, peatänavate arhitektuurilise väärilikkuse ning ühtlase ilme seisukohalt on vajalik ehitada kesklinna lähedale senistest monumentaalsemad hooned, kusjuures ehitiste kõrgused linna äärte poole järkjärgult väheneks, ühes kruntide täisehituse protsendiga. Peatänavate ja platside ääres tuleks määrata kindlaks, mitte ainult kordade arv, vaid ka hoonete kõrgused uuli pinnast kuni räästani, mis on vajalik ühtlase tänavapildi saamiseks.
 

Uus Eesti 7.07.1936 lk 1
Tallinna südalinna 4-5 kordsed hooned.
Vabariigi valitsus kinnitas teedeministri ettepanekul Tallinna linna mõningate tänavate ruumilise mõju kujundamise projektid.
Seletuskirjas selle ettepaneku juurde öeldakse: Tallinna linna praegused tänavad omavad ilmelt ebaühtlase, isegi korratu kuju, kuna üksteise kõrvale on ehitatud väga erineva kõrgusega hooneid. Et seda tulevikus vältida ja anda ehitustegevusele vastav suund, selleks on töötatud välja Tallinna linnavalitsuse poolt peatänavate ruumilise mõju kujundamise projektid, määrates kindlaks ehitatavate hoonete kõrgused. Arvestades linna korrapärast arenemist, tänavate ilmet ja nende arhitektuurilist väärikust, on projektides ette nähtud ehitada kesklinna lähedusse senistest monumentaalsemad hooned, kusjuures ehituste kõrgused linna äärte poole vähenevad järkjärgult.
Tallinna linnavalitsuse poolt väljatöötatud tänavate ruumilise mõju kujundamise projektid ja nende projektide kohaselt hoonete kordade arv on järgmised:
Toompuiestee Falkpargi tän. ja Balti jaama vahel – 4- ja 5-kords. hooned.
Suur-Pärnu mnt. Tatari tänavast kuni raudtee ülesõiduni – 4-kordsed hooned ning Vaestepatuste ja Tatari tän. vahel – 4- ja 3-kordsed hooned.
Sakala tän. Suur-Pärnu mnt. ja Kaupmehe tän. vahel – 4- ja 5-kordsed hooned ning Kaupmehe tänavast kuni Tartu mnt. – 5-kordsed hooned.
Tatari tän. Vabaduse puiesteest kuni Liivalaia tän. – 4-kordsed hooned.
Estonia ja Vabaduse puiesteed – 5- ja 6-kordsed hooned.
Suur-Tartu mnt. Veneturust kuni Klaasingi tän. – 5-kordsed hooned, Klaasingi ja Lutheri tän. vahel – 4-kordsed hooned ning Jakobsoni ja Lubja tän. vahel – 4-kordsed hooned.
Narva mnt. Veneturu ja Pronksi tän. vahel – 5-kordsed hooned ning Pronksi ja Vilmsi tän. vahel – 4-kordsed hooned.
Merepuiestee Sadama tän. ja Veneturu vahel – 5-kordsed hooned.
Kentmanni tän. – 4- ja 5-kordsed hooned.
Kaupmehe tän. – 4- ja 5-kordsed hooned.
Need projektid on koostatud arvesse võttes ehitustegevust tähendatud tänavatel ja enamiku kinnisvara omaniku soove.
* * *

Kõige rohkem jõuti ruumilise mõju põhimõtet järgides uusi hooneid ehitada Pärnu maanteel.

Pärnu maantee ilmselt 1938. aastal. Valminud on Pärnu mnt 40 ja 38, Pärnu mnt 36 /
Roosikrantsi 23 ja
Pärnu mnt 32. Vasakul servas paistev plank tähistab tõenäoliselt
Pärnu mnt 42 / Hariduse 13 maja käimas olevat ehitust.


Pärnu mnt 42 / Hariduse 13, Pärnu mnt 40 ja 38, Pärnu mnt 36 / Roosikrantsi 23.
Foto: 2.05.2013, R. Vaikla


Pärnu mnt 42 / Hariduse 13, Pärnu mnt 40 ja 38, Roosikrantsi 16.
Algse tervikliku ilme rikub Roosikrantsi 16 majale peale ehitatud kuues korrus.
Foto: 2.05.2013, R. Vaikla


Pärnu mnt 36 / Roosikrantsi 23, Pärnu mnt 32, Pärnu mnt 27 / Sakala 50.
Foto: 16.05.2013, R. Vaikla


Pärnu mnt 42 / Hariduse 13, Pärnu mnt 40 ja 38, Pärnu mnt 36 / Roosikrantsi 23, Pärnu mnt 32 ja 30.
Foto: 16.05.2013, R. Vaikla


Pärnu mnt 32, 30, 28 ja 26.
Foto: 16.05.2013, R. Vaikla


Pärnu mnt 30, 28 ja 26.
Foto: 16.05.2013, R. Vaikla


Ühtlase tänavaseina ja kõrgusega lõik Roosikrantsi tänaval.
Roosikrantsi 8b, 8a ja 8. Foto: 2.05.2013, R. Vaikla


Ühtlase tänavaseina ja kõrgusega hooneterivi Tõnismäel.
Tõnismägi 3 / Hariduse 2, Tõnismägi 3a ja 5 (paremal jääb kaadrist välja Tõnismägi 5b).
Foto: 28.04.2013, R. Vaikla


Kolmest hoonest koosnev ühtlane majaderühm kujunes 1935-36 välja Aia tänaval.
Aia 5, 5a ja 5b. Foto: 6.04.2013, R. Vaikla


Ruumilise mõju kujundamise kava sõjajärgne kaja Paldiski maanteel. 1939-40 ehitatud Paldiski mnt 26a (vasakul) ja 24 (paremal) vahele lisati pärast sõda stiiliühtne Paldiski mnt 26.
Hiljem ehitati kõigile peale viies korrus.
Foto: 24.04.2013, R. Vaikla


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar