teisipäev, 21. mai 2013

1936 - Koch ja Ko maja Tartu mnt 6


Uus Eesti 15.04.1936 lk 3
Moodne 5-kordne eluhoone S. Tartu maanteele.
Tallinnas, S. Tartu maantee ja Reimani tänava nurgale asub käesoleval kevadel ehitama moodsat viiekordset eluhoonet a.-s. „Koch ja Ko.“ Ülemistele majakordadele on ette nähtud elukorterid, kuna alla tulevad äriruumid. Uus ehitus tuleb telliskivist ning varustatakse kõigi ajakohaste mugavustega.
Vaba Maa 16.04.1936 lk 9
Neli uut elumaja.
Kolmapäeval linnavalitsus kinnitas nelja uue elumaja ehituse projektid.
Viiekordsete kivielumajade ehitamiseks anti luba O. Steinmannile ja E. Borckile V. Karja ja Müürivahe tän. nurgal nr. 7/24 asuvale krundile ja Eesti liikumata varanduste ekspluateerimise seltsile S. Tartu mnt. nr. 12. /.../


Majaomanik 3/1936 juuli-august, lk 71; 5-6/1936 detsember, lk 157
... Ehituspalavik valitseb ka S. Tartu maanteel. Reimanni tänava nurgale püstitab Firma Koch 5-kordse suurelamu 28 elukorteriga, millest enamik 2-5-toalised. Uudsena tohiks siin nimetada maja välist katet, milleks tarvitatakse nn. värvilist kraabitud pritskrohvi ja mis tuleb Eestis tarvitusele esmakordselt. Samas vastas valmiv J. Tedre elamu ei jää maha ka omast naabrist. ...
Rahvusraamatukogu
Arh. R. Natus, elamu Tartu mnt. Tallinnas.
Hoone juures on tähelepandavaks uus krohvitehnika, s.o. teatavatest teradest koosnev kraabitud pritskrohv.
Üldiselt lihtsal fassaadil on arhitektooniline kaunistus peasissekäigu kohal sepatööna (raudväravad ja palkoni võre) ning domineerival kohal niiši sees hästivalmistatud müürisepa kujutis kunstnik O. Goldberg’i poolt.
Hoone omanik on Eestimaa liikumata varanduste ekspluateerimise selts Koch ja Ko. Hoone ehitati majanduslikul teel.Tartu mnt 6 (algselt (Suur-)Tartu mnt 12 / Reimani 30), Eestimaa Liikumata Varanduste Ekspluateerimise Selts Koch ja Ko (Harry Koch) maja, valmis 1936, arhitekt Robert Natus. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla


1936. aasta novembris-detsembris asusid majja:
Arstid dr. S. Markovitsch (Tartu mnt 12-10),
dr. E. Saltsman (Tartu mnt 12-7) ja hambaarst dr. Koll-Jänes (Tartu mnt 12-5, 3. korrus).
Eraambulatoorium (endine Ambulatooriumi Kliinik, Viru 23), sissekäik Reimani tänavalt.
M-me Smolenski kleidi- ja korsetiateljee (enne Müürivahe 30).
Juuksetööstus Alvya (enne Narva mnt 13)
, sissekäik Reimani tänavalt.
1937. a. jaanuari lõpus avati TÜ Tarbija uus toiduainete-, delikatess- ja peenviinakauplus.
6. märtsil 1937 avati Tallinna Üürnike Seltsi "Üürnik" einelaud-restoran, sissekäik Reimani tänavalt. 29. jaanuaril 1938 avas uus omanik asutuse uue nime all "Restoran 12".

Ühistegelised Uudised 22.01.1937 lk 1
Tarvitajateühisus „Tarbija“
(enne Eestimaa Raudteelaste Tarvitajateühisus) pakub ainult väärtkaupa!
Neil päevil avame uue esmajärgulise toiduainete-delikatesside- jne. kaupluse Tallinnas, S. Tartu mnt. 12
Lasksime müügile meie omatööstuse saadusena uudiskauba Eesti turul – odrahelbed. Perenaised! Odrahelbed on välismail levinud oma kergelt keedetavuse ja kõrge toiteväärtuse pärast! Pärast pikki õnnestunud katsetusi on nüüd meil võimalus ka Teile soovitada kõrge väärtusega odrahelbeid – kodumaa otradest.
Tarvitajateühisus „Tarbija“
Peakontor: Tallinnas, Jaama 12, telef. 312-27.
Osakonnad:
Eeskujulikud toiduainetekauplused Tallinnas:
Sireli 7, Oskari 54, S. Ameerika 15, Falkpargi 12-a, Õle 33, Kopli 20, Telliskivi 24, Raua 61, Paldiski mnt 33, S. Pärnu mnt. 106 – Nõmmel
Segakauplused väljaspool Tallinna:
Tapal, Lehtses, Tudus, Sondas, Kohtlas, Narvas, Aegviidus, Kaareperes, Kehras, Jänedal
Ühistegelised Uudised 29.01.1937 lk 3

Uus, moodne ühiskauplus Tallinnas

Möödunud nädala lõpul tarvitajateühing „Tarbija“ avas S. Tartu mnt. nr. 12 uue, moodsalt sisustatud ühiskaupluse.
Kauplus on sisustatud kaupluste sisustamise eriteadlase ETK arhit. Aarmanni kavandi järele. Ühtlasi lõpetas „Tarbija“ käesoleval nädalal oma kaupluste sisustamise uuendamise aktsiooni. Seega on tähendatud ühingu kõik Tallinnas ja Nõmmel asuvad kauplused saanud moodsa ning ajanõuetele vastava sisustuse.

dea.nlib.ee
Päevaleht 15.10.1937 lk 8
„Tarbija“ avas kahekümnenda kaupluse

Tarvitajateühisus „Tarbija“ avas Tallinnas oma kahekümnenda kaupluse Kentmanni ja Liivalaia t. nurgal. Sel puhul korraldati ajalehtede esindajaile tutvumine ühingu üksikute müügikohtadega nii kesklinnas kui ka agulis. Kõik kauplused on eeskujulikult sisustatud ja puhtad. Võiks ütelda, et „Tarbija“ koloniaalkaupluste võrk on üks eeskujulikumaid ja on võitnud lühikese ajaga endale ostjaskonnas suure poolehoiu. Väga tugevalt on tunda kaupluste sisemuses kui ka teenimises Soome mõju, kus pearõhk on pandud kaupade otstarbekohasele kättesaadavusele ja sisemisele kaupluse ilule.
Tarvitajateühisus „Tarbija“ esiisaks on 1916. a. raudteevalitsuse poolt asutatud „raudtee-pood“. 29. apr. 1919. a. organiseeriti see ümber „Eestimaa Raudteelaste Tarvitajateühisuseks“, kus liikmeks võisid olla ainult raudteelased.
1937. a. alul, kui asuti tegevuse laiendamisele ja suuremate hulkade ühingu ümber koondamisele, otsustati muuta ühingu nimetus ja võtta uueks nimeks tarvitajateühisus „Tarbija“.
Praegu kuulub „Tarbija“ liikmete perre üle 3500 kodaniku kõikidest rahvakihtidest, neist Tallinnast 1200 liiget.
„Tarbija“ kauplused asetsevad: Tallinnas 20 koloniaalkauplust, väljaspool Tallinna: Nõmmel, Tapal, Narvas, Aegviidus, Jänedal, Lehtses, Sondas, Kohtlas, Kohtla-Nõmmel, Tudus ja Kaareperes.
Kaupluste juures töötavad kaupluste nõukogud ja naisringid. Keskjuhatus on kolmeliikmeline. Uudisena maksab „Tarbija“ oma surma läbi lahkunud liikmete omastele matusetoetusi. Nii on 1936. a. võrdlemisi suur summa toetuste maksmiseks ära kulutatud. Informatsiooniks oma liikmetele ja alalistele ostjatele saadab ühing tasuta ühistegevuse ajalehte koos „Tarbija“ erileheküljega.
Erilist rõhku on viimastel aastatel pandud kaupluste moderniseerimisele. On tehtud terve rida uusi sisseseadeid ja avatud moodsaid koloniaalärisid, eriti Tallinna südalinna lähedusse. Oma leivatööstuse avas „Tarbija“ käesoleval aastal Tallinnas, mis on juba lühikese ajaga võitnud oma saaduste sooja poolehoiu ostjaskonnas, nii et tööstus töötab täie koormatusega.
Ühingu peakontor asub Tallinnas, Jaama tän. 12.
Fotol: Tallinna koloniaalkaupluste sisemine nägusus, puhtus ja eeskujulik kaupade jaotus on kõikjal löömas läbi. Eriti paneb sellele rõhku „Tarbija“, kelle Tartu mnt. kaupluse sisemust näeme pildil.
Uudisleht 16.10.1937 lk 3

„Tarbijal“ 20 moodset kauplust Tallinnas

Pealinn üha rikastub ajakohaste koloniaalkauplustega.
Neljapäeval tutvustas tarvitajateühisus „Tarbija“ ajakirjanikele oma kauplusi üle linna. Praegused moodsed „Tarbija“ kauplused on arenenud välja 1916. a. raudteevalitsuse poolt asutatud „raudtee-poest“.
Tänapäeval on „Tarbijal“ 20 koloniaalkauplust Tallinnas ja üle kümne kaupluse maal, tähtsamates linnades ja alevites. Ühisusel on üle 3500 liikme, neist Tallinnas 1200. Uudisena olgu märgitud, et „Tarbija“ maksab oma liikmetele matusetoetusi, milleks möödunud aastal kulus võrdlemisi suur summa.
Erilist rõhku on „Tarbija“ kauplustes pandud puhtusele ja ajakohasele sisustusele ning kaupade otstarbekale esitamisele. Sisustuse juures on tarvitatud nikkelpaneele ja välismail samasugustes kauplustes tarvitatavaid värvitoone.
Kõik selline puhtus ja moodsus on toonud kaasa ka „negatiivseid“ külgi. Nimelt ei tunne meie rahvas end veel koduselt sarnases läikivas poes. Eriti võib seda ütelda vanema rahva suhtes. Ei saa neis poodides oma käega leiba ega vorsti valida ja samuti ei kõlba need kauplused ka ümbruskonna uudiste sõelumiseks.
„Tarbija“ tarvitajaskonda kuulub just noorem ja intelligentsem seltskond. Aga kaugel muidugi pole needki ajad, kus vanemadki inimesed jätavad võõrustamise ja hakkavad lugu pidama puhtusest ja kauba kvaliteedist.


Oma Kodu 2/1937 (Akadeemiline Raamatukogu)


Uudisleht 6.03.1937 lk 1, 2
Teadaanne
T.Ü.S. „ÜÜRNIK“ avab laupäeval, 6. märtsil s.a. uutes ruumides Tartu mnt. 12 (sissek. Reimanni) moodsalt sisustatud restorani külma ja sooja baariga
Muusika algus kell 8 õhtul
Ökonoom Joh. Valdt.
„Üürnik“ uutes ruumides
Üürnike selts „Üürnik“ on seni tunnud kibedat muret ruumide küsimuse pärast. Nüüd, peale pikki ruumideotsimisi on selts omale leidnud uued ruumid Suur Tartu maanteel (Reimani tän. nurgal). „Üürnik“ pidas seni ka oma alkoholiliste jookidega einelauda. Seltsi uueks einelauapidajaks on end. „Riviera“-restorani pidaja Joh. Valdt. Tuntud ja tunnustatud restoraatorina on V. võitnud lugupidamise. Uued ruumid Suur Tartu maanteel on eriti ja ajakohaselt seatud einelaua pidamiseks. Uute ruumide õnnistamine toimus käesoleva nädala lõpul. Tegelikult avatakse ruumid laupäeval.

Päevaleht 28.01.1938 lk 1
Laupäeval, 29. jaanuaril avatakse „Restoran 12“ (end. „Üürnik“ Tartu maantee 12) ümberristimise piduga.
Kabaree parimailt artistidelt. Pidu algus kl. 21-05. Mängib suurendatud orkester.
Saal maitsekalt dekoreeritud. Mugavad kabinetid.
Odav soe baar iga päev.
Uus omanik.

* * *


Tartu mnt 6 (algselt (Suur-)Tartu mnt 12 / Reimani 30), Eestimaa Liikumata Varanduste Ekspluateerimise Selts Koch ja Ko (Harry Koch) maja, valmis 1936, arhitekt Robert Natus. Foto: 21.04.2013, R. VaiklaKommentaare ei ole:

Postita kommentaar