reede, 31. mai 2013

1937 - Pealinn rikastus uue nägusa hoonega - Väike-Karja 7


Uus Eesti 27.01.1936 lk 3
Uus viiekordne ehitus V. Karja tänavale.
Müürivahe ja V. Karja tän. nurgal asuva kinnisvara omanikud Olga Steinmann ja Else Borck kavatsevad oma krundile püstitada moodsa viiekordse maja. Uus ehitus tuleks tulevase suurema pilvelõhkuja kõrvale, mida kevadel asuvad ehitama Tallinna arstid ja advokaadid.
Müürivahe ja Väike Karja tän. nurgal asuva kinnisvara piiridesse ulatub vana linna müür umbes 26 meetri pikkuselt. Kuna müür takistab hoone ehitamist, soovivad O. Steinmann ja E. Borck vana linna müüri ning müürialuse maa omandada linnalt 4000 kr. eest. Siinjuures oleks ruutmeetri maa hinnaks 63 krooni.
Kuna ostjale ainsaks väärtuseks on maa, sest müür tuleb lammutada ja ära vedada, otsustas linnavalitsus pakutud hinna tunnistada vastuvõetavaks.
Uue hoone ehitamisega alustatakse juba kevadel.Uus Eesti 29.01.1936 lk 8
Linnamüüride lammutamine kontrolli alla.
Teatavasti püstitatakse eeloleval kevadel Müürivahe, V. Karja ja Jaani tänavate vahelisele maa-alale kaks suuremat eluhoonet. Selletõttu kuuluvad sellel kohal lammutamisele ka endised keskaegsed linnamüürid, mis takistavad osaliselt uute ehituste püstitamist.
Tallinna ajaloo seltsi palvel tegi linnavalitsus nüüd ehitusosakonnale ja linna arhivaarile ülesandeks, valmistada müüristikust enne mahalõhkumist täpsed mõõtmised, kirjeldused ja pildistused, mis annaksid täielise ülevaate linnamüüride praegusest seisukorrast kui ka lammutamise puhul ilmsikstulevaist võimalikest uutest asjaoludest ja leidudest.
Lammutamise kontrolli põhjustab eriti asjaolu, et mainitud müüristik on selles rajoonis viimane osa keskaegsest kindlustusvööst, mille kohta andmete kogumine on suure kultuurloolise väärtusega. Pealegi on ette näha, et see rajoon võib pakkuda rikkalikku ajaloolist materjali. Siin võib kergesti ilmsiks tulla ka 1882. a. lammutatud n.-n. „Kuradiema torni“ alusmüüristik, mille tõttu Tallinna ajaloo selts soovitab lõhkumis- ja kaevamistöid toimetada eriti ettevaatlikult ja asjatundlikult.


 

Pealinna Teataja 18.04.1936 lk 1
Uusi ehitusi.
Linnavalitsuse poolt on kinnitatud järgmised uued ehitusprojektid:
O. Steinmanni ja E. Borcki projekt viiekordse kivielumaja ehitamiseks V. Karja ja Müürivahe t. nurgale nr. 7/24. /.../Päevaleht 5.06.1936 lk 6
7-kordse maja ehitus algas
Väike-Karja tänava nurgal algas 7-kordse elumaja ehitamine, mida teostab osaühisus. Ehitusplats on planguga piiratud ja vanade majade lammutamisega algust tehtud.
Sama kõrvale püstitatakse 5-kordne maja vastu Müürivahe tänavat. Siin on lammutamistööd lõpule jõudmas. Eriti raske oli muistse linnamüüri lammutamine, siin tuli raudtalvadega lõhkuda lahti kivi kivist.
Pealinna Teataja 11.09.1937 lk 1
Pealinn rikastus uue nägusa hoonega
Ärid ja ettevõtted alustasid tegevust
dea.nlib.ee
Hiljuti valmis V. Karja ja Müürivahe tänavate nurgal nägus 5-kordne hoone, milles leiavad aset kaks suuremat äri, pank ja kindlustusselts ning rida bürooruume ja elukortereid.
Suurema äriruumi on enda alla võtnud Tallinna Majaomanikkude Seltsi juhatusliikme M. Kabal’a Helsingi riidekauplus, mis teatavasti vahepeal, kuni praeguse hoone valmimiseni, asetses Sakala tänaval. Oma praeguses asukohas on Helsingi riidekauplus teotsenud juba umbes 20 aastat. Nüüdsed avarad ruumid võimaldavad tunduvalt edukamalt täita senise arvurohke kaubatarvitajaskonna nüüdisaja komplitseeritud nõudeid. Avar ruum, mille ühes seinas suur riiul, võimaldab ostjale ilma tarbetu otsinguta tabada peatselt oma soovi riide mustris ja värvingus.
Äri juures on ka avarad kõrvalruumid, kus kõigist müüdavaist riidesortidest ja kangaist on tagavarad.
Äriomaniku suur kogemuste-pagas võimaldab nüüd avarais ruumes rahuldusega komplimenteerida nii vanu kui ka uusi kaubatarvitajaid.
Helsingi riidekaupluse kõrval asetseb D. Mirwitz ja poegade majapidamistarvete eriäri, mis äri tegevuse laienemise tõttu on avatud siia uue osakonnana.
Osakond loodab uutes ruumides täieliselt rahuldada kesklinna tarvitajaskonna nõudeid, arvestades oma pikka, üle 60-aastast kogemust eriärina, millena D. Mirwitz ja pojad on vanemaid ja ainulaadsemaid Baltimail.
Maja teisel korral ühiseis avarais ruumes asuvad kindlustusselts „Talu“ ja Põllupidajate Ühispank. Varem teotsesid samad ettevõtted Estonia puiesteel, kust maja sundvõõrandamise tõttu oldi sunnitud üle asuma praegustesse ruumidesse. Asukoha muutmisega ei ole mainitud ettevõtted midagi kaotanud, pigem küll võitnud avarate, nägusate bürooruumide näol, mis edukalt võimaldavad jätkata senist tegevust.


Uudisleht 14.08.1937 lk 2
Põllupidajate Ühispank kolib

Põllupidajate Ühispank kolib käesoleval kuul oma senisest asukohast Estonia puiesteel, milline teatavasti võõrandati tulevase kohtupalee ehitamiseks, uude ehitatavasse majja Väike Karja tänaval.
Uued ruumid on ajakohaselt ehitatud, avarad ja panga arenevale tegevusele kõigiti sobivad.

Ühistegelised Uudised 17.09.1937 lk 3

Põllupidajate Ühispank uutes ruumides

Põllupidajate Ühispank kolis oma senisest asukohast uude majja, Väike-Karja tän. 7. Pank kannatas seni osalt ruumipuuduse all, milline asjaolu uutes avarates ajakohaselt ehitatud ruumides täiesti kõrvaldatud.
Panga alustoe moodustab tema kogukas liikmete-osanikkude pere, kellede arv ulatub 1500 peale ja koosneb kinnisvaraomanikest – maja- ja taluomanikest.
Pank töötab maa kui ka linna klientuuriga.
Keila alevis omab pank osakonna.
 

Maa Hääl 27.08.1937 lk 2
Kindlustusselts „Talu“ uutesse ruumidesse.

Ühistegelik kindlustusselts „Talu“ peakontor, missugune seni asus Tallinnas, Estonia puiesteel 27, asub 30. augustist s.a. alates uutesse, avaramatesse ruumidesse Väike-Karja tän. 7.
Uute moodsate majade ehitamisega on Karja ja Posti tänavate ringkond kujunenud Tallinna äriringkondade keskuseks.

Päevaleht 31.08.1937 lk 10
Prakt. raamatupid. ja masinakirja kursused
on senisest asukohast Narva mnt. 12 üle viidud V. Karja 7 krt. 3 telef. 481-44
Õpilaste vastuvõtt 1. sept. alates. Õppekava maksuta. Kõnet. kl. 9 h. – 8 õ.
 

Päevaleht 11.09.1937 lk 12
Ümber kolinud Väike Karja 7 krt. 1. Tel. 475-98
Eugenie Jacoby
. Naisriietur.
Klavdija Tschestovskaja
. Kübarategija.
Marie Knatz
. Pesu ja lasteriided.
 

Päevaleht 11.09.1937 lk 11
Dr. J. Vironeem
(end. nimega Beifeldt). Naiste-, neeru- ja põiehaigused. Kõnet. ½9–11 ja ½3–5.
Telef. 484-50. Väike-Karja 7-7.
 


Päevaleht 14.01.1938 lk 10
Vann. adv. J. Kuusk elab nüüd Väike Karja 7-7. Vastuvõtt ½9–10 ja 4–7 p.l.


* * *
Väike-Karja 7 / Müürivahe 24, Olga Steinmanni ja Else Borcki (sünd. Steinmann) maja,
valmis 1937, arhitekt Erich Jacoby. 1939. a. lõpus ostis maja Voldemar Kilkmees.
Foto: 6.04.2013, R. Vaikla

Foto: 6.04.2013, R. Vaikla

Foto: 17.04.2014, R. Vaikla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar