esmaspäev, 26. august 2013

1937 – Viiekordselt majalt üks kord maha! – P. Taltsi maja Juhkentali 46


Uus Eesti 6.03.1937 lk 9
Viiekordselt majalt üks kord maha!
Linnavalitsuse otsus ehitusmääruste rikkuja kohta Liivalaia tänaval.
Omapärased sekeldused on tabanud Tallinna majaomanikku Otto /=Oskar/ Lossmanni, kes peab linnavalitsuse otsuse kohaselt ehitusmääruste rikkumise pärast oma viiekordselt majalt Liivalaia 98 ühe korra pealt maha lõhkuma.
Käesoleva aasta jaanuaris avastas 5. rajooni konstaabel E. Nõu, et Liivalaia tän. 98 asetsevas 5-kordses kivimajas elavad sees üürilised, vaatamata sellele, et majaomanikul puudub tõendus ehitustööde ehitusmääruste vastavusele.
Politseilisel juurdlusel selgus, et Liivalaia tänavale nr. 98 ehitas 1935. a. linna ehitusosakonna poolt kinnitatud projekti kohaselt neljakordse kivimaja Peeter Talts, kelle volinikuna tegutses kohapeal Elmar Talts. Möödunud aasta mais teatas E. Talts linnavalitsusele ehitustööde lõpetamisest ja esitas ühtlasi projekti hoonele viienda korra pealeehitamiseks. Linnavalitsus jättis projekti kinnitamata.
Vaatamata linnavalitsuse otsusele, ehitas majaomanik hoonele siiski viienda korra peale ja müüs maja läinud aasta novembris enne ehitusosakonna poolt vastuvõtmist vendadele Oskar ja August Lossmannidele.
Nagu Oskar Lossmann ülekuulamisel seletas, olevat E. Talts maja üleandmisel toonitanud, et see on ehitatud Tallinna linnavalitsuse poolt kinnitatud projekti kohaselt. Maja olevat ehitusosakonna poolt vastu võetud, välja arvatud ainult maja viies kord. Ülevõtmisel olnud maja kõigil kordadel juba üürnikud sees.
Linnavalitsus küsimust kaaludes jõudis seisukohale, et majaomanikelt August ja Oskar Lossmannilt tuleb nõuda hoone kooskõlastamist linnavalitsuse poolt kinnitatud projektiga hiljemalt 15. maiks s.a. Selle nõude mittetäitmisel otsustas linnavalitsus E. Taltsi ning vennad A. ja O. Lossmannid võtta kohtulikule vastutusele ehitusmääruste rikkumise pärast.


Pealinna Teataja 6.03.1937 lk 1
Loata ehitatud maja viies kord lammutamisele.
Politsei teatas linnavalitsusele, et Liivalaia tän. 98 maja on võetud elamiseks kasutamisele, ilma ehitust vastu võtmata linna ehitusosakonna poolt. Juurdlusel selgus, et maja on küll vastu võetud neljakordsena, nagu see nähtud ette kinnitatud projektis, hiljem on aga majale loata ehitatud peale viies kord. Viienda korra pealeehitamise kohta on majaomanik küll esitanud projekti, kuid see pole leidnud linnavalitsuselt kinnitamist.
Vahepeal on majaehitaja selle müünud edasi August ja Oskar Lossmannidele, kelle nimele ka kõnesolev kinnisvara kinnistatud.
Nüüd nõuab linnavalitsus, et majaomanik kõnesoleva elumaja kooskõlastaks linnavalitsuse poolt kinnitatud projektiga hiljemalt 15. maiks s.a.
Selle nõude mittetäitmisel võetakse nii maja endine kui ka praegused omanikud kohtulikule vastutusele ehitusmääruse §§ 1., 2., 8. ja 9. rikkumise pärast ja nõutakse elumaja viienda korra lammutamist kohtu kaudu.


* * *
Kunagi Liivalaia tänavale raudteeülesõidukoha äärde ja laadaplatsi kõrvale ehitatud maja asub nüüd bussijaama kõrval Juhkentali tänavas.
Juhkentali 46 (algselt Suur-Juhkentali 42, seejärel Liivalaia 98), Peeter Taltsi maja (novembris 1936 ostsid August ja Oskar Lossmann), valmis 1936, arhitekt Karl Tarvas (Treumann). Foto: 20.08.2013, R. Vaikla

Foto: 20.08.2013, R. Vaikla

Foto: 20.08.2013, R. Vaikla

Foto: 16.05.2013, R. Vaikla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar