neljapäev, 22. august 2013

1931 - H. Eichenbaumi maja Linda 6


Sõnumed 2.06.1931 lk 3
Moodne maja Kalevi tänavale.
Balti raamatukapi pidaja H. Eichenbaum püstitab Kalevi tänavale moodsa elumaja, mis tahab olla ainuke sellesarnane ümbruskonnas. Maja tuleb kivist, neljakordne (ühes keldrikorraga) keskküttega. Elukortereid tuleb 20, kusjuures igas korteris on oma vannituba. Maja tuleb esialgsete kalkulatsioonide järele viis miljonit maksma.

 
Tallinna Teataja 4.07.1931 lk 7
Huvitavat maja
ehitatakse praegu Tallinnas Kalevi tänavale. Kõnelemata sellest, et majas on iga 2-toalise korteri juures vannituba, et ehitamisel on kasutatud uuemaid saavutusi sel allal (cellotax isoleerib hääle ja õhu, hoiab soojust), et tulevikus maja saab alalise jooksva sooja vee, kuid erilise huvitavuse omab maja sellepärast, et peremees laseb ülemisele korrale ehitada 25 m2 suuruse ühise lugemistoa ning paneb pealegi omalt poolt veel lugemismaterjali sisse! See oleks esimene maja Tallinnas, kus üürnike hea käekäigu eest sellisel määral on muretsetud.
Maja omanikuks on H. Eichenbaum. Ehitus läheb 6 milj. maksma. Kõik 12 korterit on juba ära antud.


Vaba Maa 21.10.1931 lk 7
Moodne elamu väikekorteritega.
Valmis Kalevi tänaval H. Eichenbaumi neljakordne elamu 2 äriruumi ja 12 väikekorteriga. 3-toalise elukorteri põranda pind 11½, 2-toalisel korteril 9 ruutsülda.
Majas on keskküte ja üldine lugemissaal, millel kirjandus majaomanikult. Igas korteris omaette vannituba ja klosett.
Eluhoone läks maksma ümmarguselt kuuskümmendtuhat krooni, kantsüld ligi 165 kr. ja sellesse paigutatud kapital toob 10 protsenti praeguste üüride juures: kolmetoalisel korteril 60 kr. ja kahetoalisel korteril 45 kr. kuus.Uus Eesti 25.10.1931 lk 9
Moodne väikekorteritega elamu
valmis neil päevil Tallinnas Kalevi tänaval meie lehe vastutaval toimetajal hr. H. Eichenbaumil.
Ehitis on kivist – 3-kordne, keldrikorra ja pööninguga. Keldris asuvad pesuköök, kuurid, keskküte, kojamehe korter ja 2 äriruumi, – 1 juuksuri ja 1 toiduainetekaupluse jaoks. Igal maja korral asub 2 kahetoalist, 1 kolmetoaline ja 1 kahetoaline korter, mille üht tuba eesriidega saab jagada kaheks. Pööningu korral asub majaomaniku poolt ülalpeetav lugemistuba, kõigile majaelanikele vaba kasutamiseks. – Igal korteril on oma W.C., vannituba ja muidugi köök.
Märkimist väärib ventilatsioon, mis kõigis korterites on eeskujulik kui ka suur hulk seinakappe köökides ja tubades.
Meil on eriti terav olnud vajadus moodsate väikekorterite järele. – Endised „säärvandiga“ korterid, mis kõik suundusid ühte risti läbi maja jooksvasse koridori, ei rahulda enam kasvavat intelligentsemat noorema põlve inimest. Suurte korterite pidamiseks ei anna aga sissetulekud võimalusi.
Usutavasti ei eksi meie, kui ütleme, et hr. Eichenbaumil on õnnestunud praktiliselt lahendada väikekorterite probleemi. Soovitav, et nii mõnigi, kel uue maja püstitamine käsil, tutvuks valminud majaga, et hoiduda vigadest.

Päevaleht 20.03.1932 lk 7
Huvitavaid uudiseid juuksetööstuse ja koloniaalkaupluse alalt.
Läinud sügisel ehitati Linda tän. 6 (end. Kalevi tän. 19) kino „Skala“ taha uus moodne väikekorteritega kivist elumaja, keskkütte ja vanniga igas korteris.
Samasse majja asutati asjatundja kaupmehe poolt korralikult ja puhtasti sisse seatud eeskujuline koloniaalkauplus, kust saab mõõdukate hindadega kõiki tarvilisi kaupu. Et kogu ümbruses asuvad enamasti vanad majad, siis on see moodsalt sisse seatud kauplus kogu ümbruskonna elanike poolt rohkesti külastatav.
Ka naiste ja meeste juuksetööstus asub samas majas. Tööstuse ruumides valitseb piinlik puhtus, töötavad vilunud asjatundjad tööjõud, mõlemast soost klientidele. Nagu näha, on ka juuksetööstuse alal samas ümbruses vähe häid ruume, sest seda juuksetööstust külastavad elanikud rohkearvuliselt, tulles isegi kaugemalt sinna juukseid lokkima ja habet ajama. Heal tööstusel on ikka laialdane kuulsus!


* * *

Enne Linda tänava rajamist kandis Linda 6 kinnistu aadressi Kalevi 19.

Linda 6, Harry Eichenbaumi maja, valmis 1931. Foto: 20.08.2013, R. Vaikla

Linda 6, Harry Eichenbaumi maja, valmis 1931. Foto: 20.08.2013, R. Vaikla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar