laupäev, 18. mai 2013

1936 - Poolsada uut "pilvelõhkujat"


dea.nlib.ee
Päevaleht 18.10.1936 lk 6
Poolsada uut „pilvelõhkujat“
Majad, millede fassaadi kinnitab riigivanem. – Urla maja kõrvale seitsmekordne kivimaja. – Pärnu maanteel kerkib neljakordne saunahoone, mis käesoleval sajandil esimene ehitus sel tänaval.

Vaatamata sellele, et kevadel telliskivi hinnad tõusid ning sügisel ka puumaterjal kallimaks läks, käib praegu pealinnas elav ehitustegevus. Elav on nõudmine ehituskruntide järele niihästi südalinnas kui ka linna äärtel. Otse tormi joostakse neile krundiomanikele, kelle suhtes ilmus ajakirjanduses teade, et nende viletsad majalogud kuuluvad sundlammutamisele. „Teie maja lammutatakse nagu nii, müüge ta ühes krundiga maha,“ käiakse „logu“ omanikule peale. Harilikult aga on vanade majaloksude omanikud ka ise vanad, kes ei raatsi oma majast loobuda, lootes, et kui nad kohendavad fassaadi siis võivad elada oma majas surmani. Hulk vanu puumaju aga on pidanud siiski kaduma, et anda kohta uutele ja kõrgetele kivihoonetele. Linnaelanik, kes kaua ei ole saanud Pärnu maanteele, on suuresti üllatatud nähes, kuidas sealne tänavapilt on muutunud. Kino „Kungla“ vastas, kus varemalt olid Strömi majad, on nüüd lage koht. Vanad majad on lammutatud. Samas on rajatud uus tänav, mis läheb haridusministeeriumi alt läbi Kaarli kiriku juure välja. Sinna kerkib rida neljakordseid kiviehitusi. Kaarli kiriku poole otsa ehitab oma hoone Prantsuse lütseum. Pärnu maantee poole otsa, kus varemalt olid Strömi majad, ehitatakse neli viiekordset maja.
Praegu kerkib uusi nelja-viiekordseid kivimaju linnas kõikjal. Viiekordset maja ehitab Roosikrantsi tänaval nr. 16 Naaris. Selle maja fassaadi on kinnitanud riigivanem. Esimene niisugune maja on Tatari tänaval. Riigivanema kinnitada on nimelt kõikide nende ehituste fassaadid, mis kuuluvad Vabadusplatsi rajooni.
Viiekordset maja ehitab Pärnu maanteel nr. 24 schokoladivabrik „Kawe“. Osalt tuleb see hoone isegi kuuekordne.
Viiekordne maja kerkib ka Liivalaia tänava nurgal. Omanikuks on Tui.
Liisa Born, meie suurimaid kalaeksportööre, ehitab neljakordset kivimaja Pärnu maantee ja Koidu tänava nurgale. Hoone kahel alumisel korrusel on saun. Huvitav on siinjuures märkida, et see on esimene maja, mis ehitatakse käesoleval sajandil Pärnu maanteele. Muidu on endisel S. Pärnu maanteel kõik ehitused läinud sajandist. Nüüd aga on pääsnud „ehitustõbi“ ka selles alalhoidlikus nurgas lahti.
Kuuekordset kivimaja ehitab J. Ruuse Sakala tän. nr. 36. Neljakordset kivimaja ehitab Miller S. Patarei tän. nr. 9. Niisama kõrget kivimaja ehitab Kutti Tina tän. nr. 19.
Pronksi tän. nr. 6 on valmis saamas viiekordne kivimaja. Omanikuks on Kaunismaa.
Neljakordset kivimaja ehitab Reimer Köleri tän. nr. 32. Niisama kõrget maja ehitab Aare Reimanni tän. nr. 11, Kermann Koidula tän. nr. 3 ja Käo Raua tän. nr. 31-b.
Väike Karja ja Pärnu maantee nurgal, Urla maja kõrval, kerkib seitsmekordne majamürakas.
Väike Karja ja Müürivahe nurgal ehitab viiekordset maja Bork.
Tartu maanteel nr 84 ehitab neljakordset maja Lepberg.
Üldiselt on majad Tartu maanteel madalad ja vanad. Seda kontrastsemalt hakkavad silma need kaks kõrget majamürakat, mis seisavad vastamisi, üks paremal, teine vasemal. Linna poolt tulles paremat kätt on Kochi viiekordne suur kivimaja ning üle tänava selle vastas on Tedre nägus maja, mis on osalt viie-, osalt kuuekordne.
Liivalaia tän. nr. 98 ehitab neljakordset maja Talts. Kunderi ja Kreutzwaldi tän. nurgal ehitab niisama kõrget maja Girgenson.
Kõik need suured ehitused muudavad tänavate senist pilti märksa. Neile lisaks aga on tulemas veel terve rida kõrgeid kiviehitusi, millede ehitamist alustatakse lähemal ajal. Tatari ja Sakala tän. nurgale ehitab keegi ärimees viiekordse kivimaja.
Pärnu maantee ja Tatari tän. vahel ehitatakse üks viie- ja teine neljakordne kivimaja. Tatari tän. nr. 57 püstitatakse neljakordne kivimaja. Tatari tänava alul lammutatakse kaks puumaja ning asemele ehitatakse kuuekordne kivimaja.
Schokoladivabrik „Kawe“ kõrvale ehitatakse viiekordne kivimaja. Niisama kõrge maja ehitatakse ka Pärnu maanteele nr. 32, kus praegu on puuaed.
Neljakordne maja ehitatakse Kaupmehe tän. nr 23. Viiekordne maja tõuseb Narva maanteele nr. 30. Narva maanteele nr. 19 kavatseb ehitada suure maja ETK. Suur maja ehitatakse ka Narva maanteele nr. 32. Pronksi tän. nr. 4 püstitakse viiekordne maja. Uuele tän. nr 22 ehitab korteriühing neljakordse maja. Niisama kõrge maja püstitatakse ka Reimani tän. nr. 26. Raua ja Kreutzwaldi tän. nurgale tõuseb viiekordne maja. Neljakordse maja püstitab Börsikomitee Laiale tänavale. Peale selle aga on veel kavatsusel terve rida suuremaid ehitusi. Sellest kõigest nähtub, et ehitustegevus pealinnas on elav, aasta-paari jooksul kerkib oma poolsada uut „pilvelõhkujat“, mis tugevasti muudavad linna välist ilmet ja kahtlemata aitavad lahendada ka korteripuudust.
(Fotod artikli juures:
Suurlinlik Roosikrantsi tänav, avara sõiduteega ja kõrgete majadega
Tedrele kuuluv uus viiekordne elumaja S. Tartu maantee ja Reimani tänava nurgal
Sakala tänav uute majadega
Dr. Parkile kuuluv 5-kordne maja Kopli tänaval
Moodsate elumajade kvartaal Raua tänaval
)
* * *Roosikrantsi 16, August Naarise maja (1937 ostsid vennad Braschinskyd), arhitekt Eugen Sacharias. 5-korruselisele majale on hiljem peale ehitatud kuues korrus. Foto: 2.05.2013, R. Vaikla

Tatari 6, Hans Puuseppa maja, arhitekt Eugen Sacharias. Foto: 2.05.2013, R. Vaikla

Kentmanni 21 / Liivalaia 27 (algselt Liivalaia 37) / Kaupmehe 14 (algselt Kaupmehe 28), Helmi Tui ja Karl Reitavi maja, valmis 1937, arhitekt Eugen Sacharias.
Foto: 6.04.2013, R. Vaikla
Pärnu mnt 96, Liisa Borni maja, milles asus Koidu saun, valmis 1937, arhitekt Eugen Sacharias.
Lammutati 1982 seoses Pärnu maantee viadukti uuendamisega.
Foto: 9.04.1981, Aare Olander (A. Olanderi kogust)

Sakala 12 (algselt Sakala 36), Johannes ja Julius Ruuse maja, valmis 1937, arhitekt Boris Tšernov.
Foto: 6.04.2013, R. Vaikla


Suur-Patarei 9 / Jahu 1, Karl ja Minna Melleri maja, arhitekt E. Kreutzberg. 4-korruselisele majale on hiljem üks korrus peale ehitatud. Foto: 22.04.2013, R. Vaikla


Tina 17 (artiklis ekslikult Tina 19), Marta Kutti maja, arhitekt Edgar Johan Kuusik. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Pronksi 5 (algselt Pronksi 6), Marta Kaunismaa maja, arhitekt Karl Tarvas (Treumann). 5-korruselisele majale on hiljem peale ehitatud kuues korrus. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Köleri 32, Maria Reimeri maja, arhitekt Boris Tšernov. Foto: 8.05.2013, R. Vaikla


L. Koidula 3, Susanna ja Julius Kermanni maja, arhitekt Karl Tarvas (Treumann), juurdeehitus 1961.
Foto: 8.05.2013, R. Vaikla

Raua 29 (algselt Raua 31b), Vassili Käo maja, arhitekt Richard Falkenberg.
Raua 31 (algselt Raua 33b), Mart Käba ja Julie Sterni maja, arhitekt Karl Tarvas (Treumann).
Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Pärnu mnt 8 / Väike-Karja 9, OÜ Elamu (üks osanikke Majaomanike Krediitpank) maja, "arstide maja", valmis 1937, arhitekt Eugen Sacharias. Foto: 6.04.2013, R. Vaikla


Väike-Karja 7 / Müürivahe 24, Olga Steinmanni ja Else Borcki (sünd. Steinmann) maja, valmis 1937, arhitekt Erich Jacoby. Foto: 6.04.2013, R. Vaikla


Tartu mnt 71 (algselt Tartu mnt 81, artiklis ekslikult 84) / K. Türnpu 1, Johannes Lepbergi maja (1937. a. jaanuaris ostis Vadim (Valter) Bergmann), arhitekt Karl Tarvas (Treumann). Foto: 8.05.2013, R. Vaikla


Tartu mnt 6 (algselt (Suur-)Tartu mnt 12 / Reimani 30), Eestimaa Liikumata Varanduste Ekspluateerimise Selts Koch ja Ko (Harry Koch) maja, valmis 1936, arhitekt Robert Natus. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla


Tartu mnt 7 (algselt Tartu mnt 17 / Reimani 28), Jaan Tedre maja, valmis 1936, arhitekt Boris Tšernov.
Foto: 21.04.2013, R. Vaikla


Juhkentali 46 (algselt Suur-Juhkentali 42, seejärel Liivalaia 98), Peeter Taltsi maja (novembris 1936 ostsid August ja Oskar Lossmann), valmis 1936, arhitekt Karl Tarvas (Treumann). Viies korrus lisati ilma loata vahetult pärast hoone valmimist. Praegu bussijaama kõrval asuv maja ehitati raudtee ja laadaplatsi äärde. Foto: 16.05.2013, R. Vaikla

Paremal Kunderi 14 / Kreutzwaldi 20, Benita Schottländeri (Girgensohn) maja (oktoobris 1939 ostsid Martin Saar, Evald ja Leonhard Kirnmann ja Theodor Rõuk), valmis 1937, arhitekt Eugen Habermann. Maja hävis sõjas, 1950ndatel ehitati selle asemele sarnane viiekordne hoone. Vasakul E. Lenderi eragümnaasiumi hoone, valmis 1935, arhitekt Herbert Johanson. Foto: Varamu 7/1938 lk 34 (digar.nlib.ee).

Tatari 37, August Lassi maja (juulis 1940 ostis korteriühing "Oma Pesa"), arhitekt Eugen Habermann, hilisem täiendus Eugen Sacharias.
Arvatavasti on artiklis Tatari 57 all mõeldud seda maja.
Foto: 16.05.2013, R. VaiklaPärnu mnt 32, August Indali (a-ni 1937 Inthal) maja, valmis 1937, arhitekt Eugen Habermann.
Foto: 2.05.2013, R. Vaikla

Kaupmehe 15 (algselt Kaupmehe 23), August Kapsi maja (1940 ostis korteriühing "Varjend"), valmis 1938, arhitekt Eugen Benard. Foto: 6.04.2013, R. Vaikla


Narva mnt 10 (algselt Narva mnt 30), Ernst Aringu maja, valmis 1939, arhitekt Eugen Sacharias.
Põles 1944 seest tühjaks, taastati pärast sõda.
Foto: 16.05.2013, R. Vaikla


Narva mnt 32 (praegu Narva mnt 12) enne sõda uut maja ei ehitatud.

Pronksi 3 (algselt Pronksi 4), Karl Tambergi maja, arhitekt Karl Tarvas (Treumann). Foto: 21.04.2013, R. Vaikla


Uus 22, korteriühingu "Uus 22" maja, arhitektid Aleksei Küttner (algprojekt) ja Konstantin Bölau. Foto: 21.04.2013, R. Vaikla


F. R. Kreutzwaldi 8 / Raua 14 (algselt Raua 40), Voldemar Kilkmehe maja (novembris 1939 ostis NSVL-i Kaubanduslik Esindus Eestis), valmis 1937, arhitekt Elmar Lohk.
4-korruselisele majale on hiljem viies korrus peale ehitatud.
Foto: 21.04.2013, R. Vaikla

Kopli 8, doktor Christian Parki maja, arhitekt Eugen Habermann.
Foto: 22.04.2013, R. Vaikla

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar