esmaspäev, 15. aprill 2013

1933 - Uusi pealinna üürimaju - Karu 41Tehnika Ajakiri 3/1933, märts, lk 43-44
Uusi pealinna üürimaju

K. Bölau, arh. E.A.Ü.


Tänapäeva Tallinna ehitustegevuse illustreerimiseks toome seekord jooniseid praegu ehitatava parema üürimaja kohta, Karu tänaval nr. 41, Hollandi põiktänava nurgal (perspektiivne vaade ja tüübilise elukorra plaan).
Ehituse peremeheks on L. Minkov, arhitektiks – dipl. arh. E. Sacharias (E.A.Ü.).
Ehitis on neljakordne, 340 m2 aluspinnaga, kubatuurilt 4750 m3 suur; välisseinad kunstlikkudest ehituskividest, aamtalad puust, ematalad – raud traaglid. I korrale on ette nähtud 4 kaupluseruumi ja töökoda, ülemistele kordadele 2 – viietoalist, 2 – neljatoalist ja 4 – kolmetoalist elukorterit.
Hoone varustatakse veekeskküttega ja soojaveejuhestikuga köökidesse ja vannitubadesse; köökidesse juhitakse gaasi.
Majja on ette nähtud ka kesktolmuimemise seadeldis.
Ehitust alustati 25./X.1932 ning viidi katuse alla juba 25./XI.1932.
Majaplaanil on väärtuslik muudetava elukorteri lahenduse otsimine, millist lahendust siin võiks õnnelikuks lugeda; üldine plaani käsitlemine ning selle peaelementide (trepikoja, korstente, installatsioonimagistraalide) paigutus võimaldavad maja kordade takistamata varieerumist. Lihtne ilma pretensioonideta otstarbele vastav ning sellega mõjuv ehitise välimus annab näidet meie nooremate kolleegide võimetest ning püüetest.


Tehnika Ajakiri 3/1933 (Eesti Rahvusraamatukogu)

Tehnika Ajakiri 3/1933 (Eesti Rahvusraamatukogu)

Karu 41 / Tuukri põik 3 (algselt Hollandi põik 3), Scholom Minkovi maja (aprillis 1939 ostis Karl-Eduard Keltser), valmis 1933, arhitekt Eugen Sacharias.
Foto: 6.04.2013,
R. Vaikla
* * *Uudisleht 5.11.1936 lk 11
Uudiseid tööstuse- ja äriilmast
Tähelepanekuid meie tuntumaist tööstusist ja äridest
Tekstiilitööstus „Stabil“, omanik S. Minkov,
asub Tallinnas, Hollandi põik 3, tel. 313-16. Nimetatud tööstus algas tegevust 1934. a. Kuna meil ülikonna- ja palituriide valmistajaid tekstiil-tööstusi isegi külluses, siis valis „Stabil“ oma erialaks eranditult voodririiete valmistamise, milleks ka tööstus vastavalt sisse seatud sai. Arusaadavalt võis uuel tööstusel edu olla meie vanade ja tuntud tekstiil-tööstuste kõrval ainult esmajärgulise töö ja parimate kvaliteetsete toodete turule saatmisega ja sellele väljaminnes telliti nii välis- kui kodumaalt kõige uuematüübilised masinad ja tehniliselt täiuslikum sisseseade, kuna juhtivaiks jõududeks palgati kogenenud ja mitmekesise vilumusega isikud.
Nüüd kaheaastasele tegevusele tagasi vaadates nähtub, et tekstiilitööstuse „Stabili“ usk tulevikku pole mitte pettunud, kuna praegu on kõneall oleva tööstuse esmajärguline voodririie suure populaarsuse võitnud kogu Eestis. Milline pealinna ehk provintsi äri ei tunneks „Stabili“ nägusat ja tugevat voodririiet Atlast, Serget, Ramee ehk teisi.
Et tarvitajaskonnale ikka midagi uut pakkuda ja meie voodririide kvaliteetsus paremate välismaa vabrikute kõrval tahaplaanile ei nihkuks, selleks täiendatakse alatasa tööstust tehniliselt.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar